Nieuws

De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

Introductie

Dit jaar willen wij ons gaan richten op bezinning op de christelijke levenspraktijk en vasten om bij jezelf te ontdekken op welke manier jij bezig kunt zijn met de 40 dagentijd.Want wij leven in een wereld die gedomineerd wordt door globalisering, internet en media. Veel van onze tijd gaat op in werk, slapen en gezin. Veel van onze vrije tijd, zit in ontspanning, sporten, kerkbezoek en kerkenwerk.

Maar hoe voorkom je dat je niet opgeslokt wordt in de waan van de dag en je hart meer bezig is met het natuurlijke leven dan het geestelijke leven?

We werken elke week een thema uit en wij vinden dit een mooi moment om naar Pasen toe te leven. Wij zonderen ons af van de afleidingen van alle dag en zo onze blik en ons hart gericht te houden op Jezus die zichzelf opofferde voor ons en onze zonden.

Wat kunt u verwachten?

Iedere dag een Bijbel tekst met een moment van overdenking, vragen en gebed.

We wensen u een gezegende lijdenstijd toe waarin we de lijdensweg van onze Here Jezus Christus gedenken. In deze tijd van vasten en voorbereiden op Pasen, staan we stil bij het lijden

Geven

In deze tijd van vasten en voorbereiden op Pasen, staan we stil bij het lijden van Jezus. Jezus gaf zijn eigen Zoon. Een onvoorstelbaar groot offer. Jezus gaf, toen Hij op aarde rondliep een belangrijke boodschap door voor ons: Hou van God en hou van je naaste. Dat betekent veel voor het leven van een christen. Want een gevende houding past niet bij ons natuurlijke aard. En toch wil Jezus dit aan ons leren. Want door te geven, kun je een stukje van je dankbaarheid laten zien.

Selamat datang di KDM

WIE ZIJN WIJ

A. De commissie diakonia en marturia (KDM) is een van de commissies onder de Indonesische Christelijke Kerk Nederland (GKIN). Het KDM bestuur bestaat uit 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en verschillende leden die de GKIN-regio’s vertegenwoordigen. De voorzitter van de GKIN bestuur is een ex officio lid. De ambtstermijn van commissie KDM is 3 jaar.

B. Voor de bestuursperiode 2018-2021 worden de functie van voorzitter bekleed door dhr. Lucky F. Lumingkewas van GKIN Rijswijk Den Haag, secretaris-functie werd bekleed door dhr. Hans Tromer van GKIN Rotterdam Dordrecht en de functie van penningmeester wordt vervuld door mw. Mira van Nimwegen van GKIN Rotterdam Dordrecht. Enkele leden zijn dhr. Iskandar Gandasasmita (voorzitter van de GKIN), mw. Manik Kharismayekti uit GKIN Rijswijk Den Haag, mw. Jeanne Wouters-Possumah uit GKIN Arnhem Nijmegen, mw. Patricia Soekarno uit GKIN Amstelveen en dhr. Paul The uit GKIN Amstelveen. De vertegenwoordiger van het Ministerium van de GKIN is ds. S. Marla Winckler-Huliselan voor de opbouw van de KDM.

Voor meer klik hier.

Zondag 2 december is het de eerste adventszondag van 2018 en is tevens het begin van het kerkelijk jaar.

Het kerkelijk jaar begint met het woord 'Advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen).

Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.  
 
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
  1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.
  2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe tot einde van het jaar 2018, opdat Jezus, Immanuël, God met ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden.