De lijdenstijd is een tijd van inkeer en bezinning. Het is een tijd voor bekering.

Zich bekeren betekent: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.
In de lijdenstijd worden wij eraan herinnerd hoeveel pijn de Here Jezus heeft geleden, en dat Hij gestorven is aan het kruis om ons te verlossen van al onze zonden en ons nieuw leven te geven als Gods kinderen.
In de Oude Christelijke kerk vastte men gedurende die 40-dagen tijd naar het voorbeeld van Christus in de woestijn. 
De liturgische kleur van lijdenstijd is paars, kleur van voorbereiding, symbool voor rouw en boete. 
 
Bezinningsteksten 
In deze veertigdagentijd, 26 februari t/m 9 april 2020, leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen, zoals het jaarthema GKIN 2020 ‘Durf te getuigen van Jezus Christus, onze Heer’. De veertigdagentijdrooster 2020 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen.´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen.
 
Wat kunt u verwachten
Iedere dag een Bijbel tekst met een moment van overdenking, gebed en aansporing. We wensen u een gezegende lijdenstijd toe waarin we de lijdensweg van onze Here Jezus Christus gedenken.
 
Maandag 6 april 2020
Lezen: Marcus 14:1-11
Overdenking: Zalven hoorde bij het begraven van mensen. In het Oude Testament is zalven ook een manier om iemand of iets te heiligen.
Gebed: “Laat niets mij weerhouden om iets goeds voor U te doen.”
Aansporing: Deze vrouw doet iets voor Jezus wat ongebruikelijk is. Wat doet u deze week anders dan anders?
 
Dinsdag 7 april 2020
Lezen: Marcus 14:12-26
Overdenking: Verbondenheid en verraad aan één tafel. Heel dicht bij elkaar. Herkent u dat ook in uw eigen leven?
Gebed: “Heer, zorg voor echte verbondenheid binnen mijn familie en vrienden, en laat er geen ruimte zijn voor verraad.”
Aansporing: Met wie voelt u zich echt verbonden? Nodig hem/haar uit voor een maaltijd.
 
Woensdag 8 april 2020
Lezen: Marcus 14:27-52
Overdenking: Is het moeilijk om los te laten wat u zelf wilt?
Gebed: “Laat niet mijn wil, maar Uw wil geschieden in mijn leven.”
Aansporing: Bid vandaag met de vraag wat God wil voor uw leven.
 
Donderdag 9 april 2020 (Witte Donderdag)
Lezen: Marcus 14:53-72
Overdenking: Jezus wordt ter dood veroordeeld en Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Sluit de toekomst zich hier? Of kijkt God altijd vanuit een toekomst die open is? Wat
betekent dat voor uw eigen leven?
Gebed: “Dank U wel, dat leugens nooit het laatste woord hebben.”
Aansporing: Probeer de hele dag niets negatiefs te zeggen en toch eerlijk te zijn. Kijktip: kijk vanavond live naar The Passion op NPO.
 
Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
Lezen: Psalm 107:1-9
Overdenking: Vandaag is het Goede Vrijdag. Wat betekent dit voor u?
Gebed: “Heer Jezus, laat Uw sterven een nieuw begin zijn voor mij.”
Aansporing: Sta vandaag stil bij het lijden van Jezus.
 
Zaterdag 11 april 2020 (Stille Zaterdag)
Lezen: Marcus 15:20b-47
Overdenking: Wie is Jezus voor u?
Gebed: “Laat mij zien wie U werkelijk bent.”
Aansporing: Luister het lied ‘Stille Zaterdag’ van Gerald Troost (zoek via YouTube), en beleef de rest van de dag zonder mobiele telefoon en internet.
 
Zondag 12 april 2020 (Pasen)
Lezen: Lucas 24
Overdenking: Raakt u ook van streek als u Jezus niet kunt vinden waar u Hem verwacht?
Gebed: “U bent waarlijk opgestaan, halleluja!”
Aansporing: Bezoek vandaag een kerkdienst om te vieren dat Jezus leeft.