Een praktisch en eenvoudig dagboek in het Engels. De Nederlandse versie 'Overdenkingen' en 'Saat Teduh' (in het Indonesisch) zijn verkrijgbaar bij de boekentafel van de regio's. Het boekje 'Overdenkingen' verschijnt 2-maandelijks. 'Overdenkingen' is de Nederlandse editie van het Amerikaanse origineel 'The Upper Room' (Nashville, VS). Klik hier voor de Dutch edition of the "Upper Room". Het heeft een interkerkelijk en internationaal karakter. De meditaties worden geschreven door christenen uit verschillende landen en van verschillende kerkgenootschappen.