De Nederlandse Zeemanscentrale is een stichting die het welzijn wil bevorderen van mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij. Zij richt zich op Nederlandse zeevarenden, zeevarenden in Nederlandse havens en een ieder die zich bij de zeevaart betrokken voelt. De Nederlandse Zeemanscentrale is een stichting waarin vijf organisaties samenwerken. Dit zijn het Protestants Koopvaardijwerk Rijnmond (namens de PKN), de Stichting Diakonaal Havenprojekt Rotterdam, de deputaatschappen geestelijke verzorging varenden van de Nederlandse en Christelijk Gereformeerde Kerken, de stichting koopvaardijpastoraat Groningen en het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam/IJmond