Met ingang van zondag 18 april 2021 zullen elke zondag fysieke erediensten gehouden worden in de Pauluskerk te Tilburg, aanvang 10:00 uur.

Bezoeken van de dienst kan alleen door u aan te melden, na uw aanmelding krijgt u een bevestiging of als er teveel aanmeldingen zijn helaas een afwijzing.

Wij raden ten zeerste af om naar de kerk te komen aan ouderen en kwetsbaren, als u een zwakke gezondheid hebt, u of één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten heeft, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging, u afgelopen 2 weken contact heeft gehad met iemand die het coronavirus heeft of als u korter dan 14 dagen geleden in een regio/land met code ‘oranje’ of ‘rood’ bent geweest.

Als alternatief kunt u de Online Landelijke Eredienst volgen die elke week wordt aangeboden via youtube.

Aanmelding

1. U kunt zich van maandag tot en met vrijdag in de week voorafgaande aan de dienst aanmelden via Whatsapp of telefoon (na 18:00 uur) bij een van de volgende ouderlingen:

Jan van den Driest

06-2950 3122

Gyanti Tan

06-4305 8794

Togar Siahaan

06-5261 1749

Tjiang Lwa

06-1278 7607

Jona Wattimena

06-3985 4534


2. Bij de aanmelding verstrekt u

 • naam
 • telefoonnummer
 • aantal volwassen personen
 • aantal kinderen voor KND
 • verklaart u dat bij ontwikkeling van gezondheidsklachten u afmeld voor bezoek aan de kerkdienst
 • geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens

NB: er is dus maar 1 aanmelding per gezin nodig.

3. Uiterlijk zaterdag 14:00 uur ontvangt u een bevestiging of afwijzing via Whatsapp of telefoon.

4. Na afwijzing wordt gestreefd om u bij een volgende aanmelding voorrang te geven.

 

Algemene regels

 1. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.
 2. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 4. Schud geen handen.
 5. Volg de aangegeven looproutes en aanwijzingen van de coördinatoren.
 6. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt niet voor personen binnen een huishouden.
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.
  • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel ten opzichte van volwassenen (van 18 jaar en ouder). Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor jongeren.
 7. Gebruik van mondkapjes is optioneel.

Voor de dienst

 1. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst via de hoofdingang.
 2. Meldt u aan bij de coördinator die uw aanmelding verifieert en u uw plaats toewijst. De coördinatoren zijn herkenbaar aan hun badge.
 3. Ga naar uw plaats via de aangeven looproute (eenrichtingsverkeer).
 4. Neem uw jas mee naar uw plaats (garderobe wordt niet gebruikt).
 5. Gebruik toilet alleen bij hoge nood, desinfecteer uw handen voor toiletbezoek, maak toilet na gebruik zelf schoon en desinfecteer uw handen.

Tijdens de dienst

 1. Zingen door gemeenteleden is niet toegestaan, er is wel zang door 2 songleads.
 2. Kindernevendienst en creche worden gehouden, waarbij de begeleiders 1,5 meter afstand houden van de kinderen; creche begeleiders dragen mondkapjes.
 3. De toiletten zijn tijdens de dienst alleen langs buiten bereikbaar omdat de koffieruimte door KND wordt gebruikt.
 4. Er wordt zoals gebruikelijk 2x gecollecteerd.
 5. Uw dankofferande kunt u geven via de QR code of in de offerkisten bij de 2 uitgangen.

Na de dienst

 1. Na de dienst zal de coördinator de volgorde van verlaten aangeven.
 2. Verlaten van de kerkruimte mag alleen via de uitgangen: linksachter in de kerk onder het orgel of via de uitgang bij de keuken.
 3. Bij de uitgangen kunt u uw collecte deponeren in de offerkisten.
 4. Desinfecteer uw handen bij de uitgangen.
 5. Vooralsnog is er geen koffie/thee/consumptie.
 6. Let u op om ook buiten 1,5 meter afstand te houden.

Bovenstaande regels zullen voortdurend worden geëvalueerd en aangepast waar nodig.

We bidden onze HEERE om ons te leiden en beschermen in deze moeilijke tijd.

 

Werkgroep opstart eredienst GKIN regio Tilburg

Kerkenraad GKIN regio Tilburg