Nieuws

Beste broeders en zusters in Christus,

Vanmiddag 5 oktober 2020 heeft minister Grapperhaus na overleg met het interkerkelijke overlegorgaan bekend gemaakt dat het Nederlandse beleid voor kerken zal worden aangescherpt. GKIN volgt het advies vrijwillig en uit solidariteit met de rest van de Nederlandse samenleving om de COVID-19 besmettingen binnen de perken te houden.

Graag wil de KDM u het volgende aanreiken.

Door Covid-19 pandemie zijn er gemeenteleden in moeilijke omstandigheden geraakt. De KDM heeft daartoe het Fonds “Van gemeente, voor gemeente” opgestart.

De giften vanuit de gemeente t/m 30 september 2020 bedroegen € 5455,25,-

De uitgaven die gedaan werden bedroegen € 3000,-.

Beste broeders en zusters in Christus,

Wij hadden gepland om per 6 september 2020 de erediensten van de GKIN weer op te starten. Hiertoe is er een landelijke werkgroep opgericht waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn, evenals het ministerium en het DB (Dagelijks Bestuur). Werkgroepleden hebben inmiddels meerdere malen met elkaar, met de verhurende kerken en met de regionale kerkenraden van de GKIN overlegd.

Al snel werd duidelijk dat de landelijke werkgroep slechts voor een deel richtlijnen kan maken die gelden voor alle regio’s. Dit komt door de grote regionale verschillen en omdat de Nederlandse en Belgische situatie niet stabiel of eenduidig is en er nog steeds nieuwe ontwikkelingen zijn (bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en zingen).

 
Beste broeders en zusters in Christus,
 
Tijdens de moderamenvergadering op 23 mei 2020 heeft het moderamen besloten om: 
  • de online landelijke erediensten tot 1 september 2020 te blijven verzorgen
  • vanaf 1 september 2020 de regionale erediensten op te starten