"Doa Bersama" 

Het Ministerium doet een oproep aan de gehele gemeente van de GKIN om in eenheid Gods aangezicht te zoeken en om samen Gods hulp te smeken in deze crisis. Laten wij daarom samen thuis meedoen met de ‘Landelijke Gebedsavond GKIN’, dat elke woensdag gehouden wordt om 19.30 uur, vanaf 1 april 2020.

 

De gebedspunten:

 1. Dank God voor Zijn onvoorwaardelijke liefde in Zijn Zoon Jezus Christus. Dank God voor Zijn trouw aan Zijn schepselen. Hij laat nooit los het werk van Zijn handen. 
 2. Bid om Gods ontferming en barmhartigheid voor de mensheid opdat de covid-19 pandemie snel voorbij gaat.
 3. Bescheidenheid, openheid, alertheid en daadkracht van regeringsleiders van de wereld om samen te kunnen werken aan oplossingen. Bid in het bijzonder voor de overheid van Nederland en Indonesië.
 4. Herstel voor alle covid - 19 patiënten in de wereld, m.n. in Nederland en Indonesië.
 5. Kracht en troost voor de gezinnen van covid-19 patiënten.
 6. Gods bescherming en zegen voor de artsen, verpleegkundigen, en alle andere mensen die aan de frontlinie hard bezig zijn met het behandelen van Covid - 19 patiënten.
 7. Bid in het bijzonder voor onze gemeenteleden die werken in de zorg. Bid om Gods bescherming en dat zij tot zegen zijn voor mensen die ze bedienen.
 8. Inspanningen van de medische experts om een remmiddel of vaccin te vinden voor deze ziekte.
 9. Inspanningen van de regering om deze pandemie in te perken door het invoeren van maatregelen en dat de maatschappij ook bijdraagt door bewustwording en discipline in het navolgen van deze  maatregelen zoals social distancing, quarantaine, enz.  
 10. Inspanningen van regering en particulieren om ziekenhuizen en vrijwilligers te voorzien van de juiste beschermingsmiddelen, apparaten, en medicijnen.
 11. Bid voor Gods hulp na de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland en België. De kerken in Nederland en België mogen weer de reguliere erediensten houden met in acht nemen van coronaprotocollen. Bid dat wij als GKIN geduld hebben en dat wij goed voorbereiden voordat wij in september onze fysieke eredienst houden.

 12. Gods bescherming voor de kwetsbare groepen in deze crisis, zoals ouderen.
 13. Dat Geloof, Hoop en Liefde van Gods kinderen, m.n. van de GKIN gemeenschap steeds beter wordt in de ogen van God, te midden van deze pandemie. Dat we door deze crisis dichter bij God mogen komen en dichter bij elkaar. 
 14. Dat de wereld economie, m.n. in Nederland en Indonesia beheersbaar blijft, en dat de voedsel voorziening niet in gevaar komt. Bid ook voor mensen die financieel zwaar getroffen zijn door deze crisis.
 15. Voor mensen die zich gespannen voelen of zelfs angstig of depressief zijn vanwege deze crisis. Bid om Gods rust en vrede.
 16. Voor kinderen en jongeren die moeten wennen aan het thuisblijven, terwijl ze ook hun studie online moeten voortzetten. 
 17. Voor de Online Landelijke Eredienst (OLE) van GKIN en andere online activiteiten.
 18. Bid voor de predikanten en ouderlingen van de GKIN in hun rol als herders van de gemeente in deze crisis.
 19. Bid voor de kerkleiders in Nederland, Indonesië en overal in de wereld.
 20. Speciale gebeden voor zieke leden van de GKIN gemeenschap: …..
 21. Specifieke gebeden voor uw regio: …….
 22. Persoonlijke gebedspunten: ……. (eindigend met gezamenlijk het Onze Vader).