Schriftlezing: Psalm 147:1-11

Geliefde gemeente van de Heer, 

Ieder mens krijgt er wel een keer te maken met gebroken hart of liefdesverdriet door verschillende redenen. Omdat onze liefde niet beantwoord wordt, we onze grote liefde kwijtraken aan een ander of een dierbare overlijdt. De aarde lijkt op zijn kop te staan. Wat deed je toen? Je had geen zin om dingen te ondernemen. De dagen bracht je door in de slaapkamer. Je wilde met niemand praten en je had geen eetlust. Of je at juist heel veel chocola, Silver Queen, zodat je je weer senang voelde. Maar het zou ook kunnen dat je ging schreeuwen en dingen kapot maken om je boosheid en onbegrip te uiten. Of je ging veel drinken of blowen om je verdriet te vergeten. 

Liefdesverdriet is een van de meest bittere en pijnlijke momenten van het leven. Je kan aan het begin niet zo maar vergeten en je kunt van deze dingen ook ziek worden. Jammer genoeg zijn er ook jonge mensen die hierdoor uit het leven stappen. Dit heb ik ervaren tijdens mijn vicariaat tijd in Malang, Oost Java in 1995. Deze jongen van 19 jaar had baygon, het spul tegen de muggen opgedronken.  Hij schreef op zijn arm: No Future. 

Als gevolg van dit liefdesverdriet durven mensen soms geen nieuwe relatie meer aan uit angst om gekwetst of teleurgesteld te worden. 

In bredere zin spreekt ‘gebroken hart’ ook van de onaangename behandeling van dierbaren die ons gewond maken en pijn doen in de kinder- of tienertijd of in volwassentijd. Bijvoorbeeld als je geweld, misbruik of verwaarlozing meemaakt. Als er veel stress, angst of onzekerheid is bij jou thuis. Als je je vaak alleen voelt of regelmatig gepest wordt. 

Laten we samen kijken naar de afbeelding hieronder over de meest voorkomende ingrijpende jeugdervaringen. 

Wat zijn ingrijpende jeugdervaringen? Als kind opgroeien met heel veel stress, angst en onzekerheid door lichamelijke- en psychische mishandeling, seksueel misbruik, lichamelijke- en psychische verwaarlozing, getuige van geweld tussen ouders, echtscheiding van ouders, ouder met een psychische ziekte, ouder met verslavingsproblemen, gezinslid in de gevangenis, opgroeien in structurele armoede, overlijden van een ouder en chronische pesten. 

Kortom, we ontdekken in onszelf of bij anderen dat wij gebroken mensen zijn, gewond zijn in een gebroken wereld. We krijgen te maken met afscheid, iemand die je verlaat, iemand die je in de steek laat, iemand die je afwijst. Maar we danken God dat wat bij mensen onherstelbaar gebroken lijkt kan door God heel gemaakt worden. Charles Spurgeon zegt ‘Er zijn veel soorten gebroken harten maar Christus is goed in het genezen van  dat alles’. Met deze woorden komen wij nu bij onze Schriftlezing Psalm 147. 

Broeders en zusters,

Wat mij opvalt in deze Psalm is dat het begint en het eindigt met Halleluja!. Je zou kunnen zeggen, dit is een opwekkingslied. Te midden van onze gebrokenheid laat de Psalmist zien wie God is. We worden geroepen om Zijn grootheid te zingen omdat Hij de Schepper is die het getal van de sterren bepaalt en ze alle bij hun naam roept. God die voor de aarde en de dieren zorgt. Om te zingen dat Hij machtig is en dat Hij in staat is om ons te genezen en onze diepe wonden te verzorgen. De grootheid van God en het gewond zijn van ons mensenleven staan heel dicht bij elkaar. 

We leren Hem ook kennen als de Bouwer van de stad Jeruzalem: een plek waar je veilig kunt wonen en waar vrede is. Je kunt hier denken aan het Nieuwe Jeruzalem want God is bezig ons te brengen naar een plaats waar gebrokenheid wordt genezen en wonden worden verzorgd (Openbaring 21:4). 

Maar bij een stad kan je eigenlijk ook denken aan een kerk, waar gebroken en gewonde broeders en zusters bij elkaar zijn. Zo zijn we ballingen, mensen die vervreemd zijn van hun wortels, mensen die gebroken zijn verzameld door God.  In die kerk, in die gemeente is God machtig om alle gebroken harten te genezen, ongeacht wanneer of hoe ze in ons leven zijn ontstaan. Hij is de grote Geneesheer en Hij is in staat om in ons verleden te bereiken en onze ziel te genezen. 

Broeders en zusters,

God geneest niet alleen de zielen van wie gebroken zijn. Hij verbindt ook hun diepe wonden. Ds. Jos Douma benoemt die wonden wat concreter. En hij zei, we komen onze wonden op het spoor als we naar binnen keren en dit er tegen komen:

- je voelt je buitengesloten;

- je voelt je niet gezien en niet begrepen;

- je denkt dat je het niet waard bent om er te zijn;

- je voelt je van binnen diep gekwetst door wat iemand eens tegen je gezegd heeft;

- je voelt je angstig (eigenlijk nog net zo angstig als toen je een kind was).  

- je voelt de pijn van de dingen waarin je in het verleden bent tekortgeschoten naar je

kinderen;

- je moet, als het even stil wordt om je heen en in je, al vrij snel denken aan iets ergs wat er gebeurd is maar probeert het zo snel mogelijk weer weg te drukken;

- je de nkt aan iets wat in de gemeente is gebeurd en wat je vreselijk heeft gekwetst (want we kunnen elkaar in de gemeente zó verwonden);

- je voelt een diep verdriet om iemand die je verloren hebt;

- je voelt blauwe plekken die er zijn vanwege verbroken relaties;

- je voelt het onrecht dat jou lang geleden is aangedaan en meteen voel je ook de boosheid weer naar boven komen, en als iemand het onderwerp aanraakt, dan stromen de boze en teleurgestelde woorden weer uit je mond of in je gedachten.

Welke wond herkent u in uw leven? We leven in een gebroken wereld en we zijn allemaal gewonde mensen. Juist hierin wil God ons onze wonden helen. Het gebeurt niet vanzelf. Het is een lange weg maar u mag vertrouwen hebben dat God het zal blijven doen. God heeft dit gedaan door het verlossingwerk van Jezus Christus en dat is het goede nieuws. 

Het goede nieuws is niet dat we gewond en gebroken zijn, maar dat er genezing en heling is! Hij neemt de tijd om de gewonde plekken in ons leven teder te verbinden, zodat we heel kunnen worden. 

De vraag is, broeders en zusters, gelooft u dat God de wonden, de gebrokenheid, de bitterheid die in u is, kan genezen en helen?

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal en we gedenken opnieuw Gods liefde in Zijn Zoon Jezus Christus die kwam om u, jou en mij te redden. Hij kwam niet alleen om jouw en mijn zonden te vergeven, Hij kwam ook om onze innerlijke wonden te genezen en te helen. Hoe? Hij deed het met Zijn eigen lichaam en bloed die Hij aan ons heeft gegeven. Zijn  striemen brengen ons genezing (Jesaya 53:5). Ik hoop dat u kan voelen en ervaren straks tijdens het Avondmaal.

Broeders en zusters,

Kom tot de Heer met onze verscheurde harten door die pijnlijke wonden. Stort al je gevoelens voor Hem uit in een gebed en vraag om Zijn hulp, dan zal God Zelf de wonden een voor een verbinden en liefdevol voor ons zorgen totdat ze genezen zijn. Zingen van de grootheid van de Heer zoals er hier in Psalm 147 staat. Zoek iemand die je vertrouwt om je te helpen in je verwerkingsproces. 

Er zijn duizenden redenen en manieren waarop ons hart gebroken kan zijn. Er zijn duizenden soorten van diepe wonden. Maar nóg belangrijker dan het leren kennen van onze wonden en gebrokenheid, is het leren kennen van onze Heelmeester. Jezus Christus is niet alleen onze Heiland, Hij is ook onze Heelmeester. Sta Hem toe om uw, jouw gebroken hart te genezen en diepe wonden te verzorgen. God zegene alle gebroken en gewonde harten die vanochtend in deze gemeente zijn en ook allen die deze dienst volgen! 

Amen.