Bijbellezing: Hebreeën 11: 1-3

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Wat zoekt deze wereld en heeft zij in deze tijd nodig? Het antwoord is: een vaccin.

Er is een artikel van CNBC Indonesia getiteld ‘Iedereen is moe van COVID-19: De wereld heeft een vaccin, vaccin, vaccin nodig.’ Wat is een vaccin? Een vaccin is een stof of een verbinding om lichaamsimmuniteit tegen een ziekte te vormen.

De functie van vaccins is om de binnenkomende virussen te bestrijden door het immuunsysteem te stimuleren door middel van antigenen. Wanneer hetzelfde virus het lichaam binnendringt, kan het immuunsysteem het herkennen en erachter komen hoe het te bestrijden. Vaccins kunnen uzelf en uw omgeving beschermen tegen verschillende gevaarlijke infectieziekten, omdat vaccins immuniteit opbouwen om ziektes sneller en effectiever te bestrijden.

Interessant is dat vaccins niet alleen uzelf beschermen, maar ook kunnen dienen om de mensen om u heen te beschermen. Dit komt doordat het vermogen van ziekteverwekkers om zich te verspreiden in een gemeenschap waarvan de leden het vaccin hebben gekregen, beperkt is. Dit staat bekend als kudde-immuniteit. Door kudde-immuniteit worden ook mensen beschermd die niet kunnen worden gevaccineerd, zoals mensen met een lage immuniteit of met chronische ziekten.

We kunnen begrijpen waarom de wereld tegenwoordig vaccins nodig heeft. Omdat mensen zo kwetsbaar zijn om aangevallen te worden door het coronavirus. Iedereen kan worden getroffen: gewone mensen, filmsterren, atleten, zakenmensen, ambtenaren, gouverneurs, presidenten en zelfs predikanten kunnen worden getroffen door het coronavirus.

Broeders en zusters, laten we doorgaan met bidden, zodat er een krachtig COVID-19-vaccin kan worden gevonden, zodat we beschermd en vrij kunnen zijn van de dreiging of aanval van dit gevaarlijke coronavirus. We hebben dit vaccin echt nodig om te overleven in deze wereld. We zijn echt dankbaar en waarderen het leven in deze wereld dat God ons heeft gegeven. Daarom moeten we voorzichtig zijn en zo goed mogelijk voor onszelf zorgen.

Broeders en zusters, voor ons gelovigen zijn we er echter zeker van dat we in een tijdelijke wereld leven, het uiteindelijke doel van ons leven is niet in deze wereld maar samen met God in de eeuwigheid. Deze wereld is slechts een tijdelijke plaats, we hoeven niet alle hoop in deze sterfelijke wereld te stellen, die zal voorbijgaan, maar in God, in iets eeuwigs.

Dat is zowel Gods belofte als onze hoop. Voor ons zijn allebei, het leven in deze wereld en de hoop op eeuwig leven, even belangrijk. Daarom ligt onze focus niet alleen op tijdelijk leven in deze wereld, maar ook op leven in de eeuwigheid met God. Met deze overtuiging worden wij als gelovigen momenteel niet alleen geconfronteerd met de dreiging van het coronavirus, dat zeer gevaarlijk is voor onze gezondheid en ons fysieke leven, maar ook met andere “virussen” die ons geestelijk leven bedreigen. Virussen van ‘ismes’ zoals secularisme, materialisme, relativisme en narcisme, zijn erg gevaarlijk en bedreigen het spirituele leven van gelovigen.

Bovendien zorgt deze langdurige pandemie ook voor een buitensporig gevoel van zorg en angst bij de mensheid. Overmatige zorgen en angst kunnen ook functioneren als "virussen" die erg gevaarlijk zijn en ons spirituele leven kunnen verlammen. Als wij als christenen in zorgen en angst leven die buitensporig of onnatuurlijk zijn, zullen we onze vreugde en vrede verliezen. Dit is erg gevaarlijk omdat het ons de "geestelijke dood" kan laten ervaren.

Dus voor ons, naast het COVID-19-vaccin nodig te hebben voor gezondheid en lichamelijk leven, hebben we ook vaccins nodig om ons geestelijk leven te bewaken en in stand te houden. Vaccins die kunnen beschermen of immuniteit kunnen bieden tegen de dreiging van "virussen", die ons in onze relatie met God meer op afstand brengen. We zijn dankbaar, omdat God heeft gezorgd voor het "geestelijke vaccin" dat we nodig hebben, namelijk GELOOF.

Geloof is een gave of geschenk van God. Het geloof wordt door God aan ons gegeven, zodat we Hem kunnen vertrouwen en onszelf aan Hem toevertrouwen. Enkele maanden geleden predikte dominee Marla over de spirituele uitrusting of wapens die nodig zijn voor elke gelovige. Een daarvan is GELOOF, dat als schild of beschermer fungeert. Efeziërs 6:16 zegt: "Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven."

Voor de apostel Paulus werd het geloof voor christenen afgebeeld als dat van het schild van een soldaat.

Wat is de functie of het gebruik van het schild? Om onszelf te beschermen zodat we kunnen overleven als de vijand ons aanvalt. Voor ons gelovigen is dat schild geloof. Dat schild van geloof wordt een vesting of functioneert als een vaccin dat ons geestelijk leven immuniteit of weerstand verleent.

En de duivel weet dat om een ​​mens te laten vallen, eerst aan dit schild moet worden geschud. Dus het is eerst het christelijk geloof waarvoor wordt geschud. Als het schild losgelaten wordt, heeft de soldaat geen bescherming of schild om zichzelf te verdedigen. Hetzelfde geldt voor christenen: zonder geloof wordt hun geestelijk leven zwak en kwetsbaar voor aanvallen.

Broeders en zusters, wat is het geloof? Een eenvoudige definitie van ons geloof kan worden gelezen in vers 1 van onze perikoop: "Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien." Over het algemeen willen veel mensen tegenwoordig pas geloven als ze het bewijs eerst hebben gezien! Het is tegenwoordig moeilijk voor mensen om te geloven in iets dat nog nooit is gezien of ervaren. Wat ons betreft, als gelovigen, we zijn geroepen om trouw te blijven, ook al hebben we het nog nooit gezien. De bron die ervoor zorgt dat we blijven geloven of geloof hebben, is de hoop op Gods belofte, die nooit zal worden verbroken. Ook al vervult Hij zijn belofte nu of morgen niet, we zijn ervan overtuigd en geloven nog steeds dat Hij zijn belofte zal vervullen.

Geloof is volgens de schrijver van de Hebreeën niet simpelweg wandelen of vooruitgaan, maar wordt van voren getrokken. Geloof is een verwachting van iets dat zeker is. Misschien is dat, wat zeker is, niet vervuld, of wordt het zelfs niet gezien of is het zelfs niet gebeurd of ervaren, is het zeer tegenstrijdig aan en in strijd met wat we verwachten. Als we echter blijven hopen en geloven, zal Gods zekere belofte worden vervuld.

Nogmaals, leven in geloof is niet gemakkelijk te leiden, omdat een leven met hoop in geloof vaak in strijd is met onze verlangens en instincten als mensen, die altijd op zoek zijn naar persoonlijk plezier en plezier in het leven. Leven in geloof maakt soms, dat we moeten durven kiezen wat moeilijk is en in strijd is met onze verlangens en wil. Leven uit geloof is soms in strijd met onze ratio. Als gehoorzaamheid aan Gods Woord in strijd is met onze geest, hebben we ook de neiging om te verwerpen of excuses te maken waarom we niet kunnen doen wat God zegt.

Dus mijn broeders en zusters, geloof is erg belangrijk en ook erg moeilijk om te doen. Zolang we in deze wereld leven, zijn we in de positie om te kiezen tussen het volgen van ons christelijk geloof of onze persoonlijke wil en verlangens! Het hele boek Hebreeën hoofdstuk 11 beschrijft de levenservaringen van verschillende Bijbelse karakters die als voorbeelden en rolmodellen kunnen dienen van hoe het ware leven van een gelovige is.

Uit de getuigenissen van deze figuren blijkt dat het leven als gelovige, als iemand is die tegen de stroom in moet gaan. Leven tegen onze verlangens en wil. We moeten onszelf durven ontkennen of verslaan. Dit is wat het leven in geloof moeilijk maakt. Het is moeilijk voor ons omdat Gods belofte nog niet zichtbaar of zeker is.

Wij, mensen, hebben de neiging iets zeker te willen uitvoeren. In plaats daarvan nodigt het geloof ons uit om een ​​leven binnen te gaan dat onzeker lijkt. Alleen de leiding van Gods handen is de zekerheid. Niet alle religieuze figuren, die in Hebreeën 11 worden genoemd, kregen wat God beloofde. Ook al hadden ze alles opgeofferd voor Gods belofte, maar ze kregen het pas als ze stierven. Ze hielden echter nog steeds vast aan Gods belofte. In geloof leven betekent de moed hebben om aan Gods beloften vast te houden.

Geloof betekent ook dat we oprecht kunnen accepteren wat we niet kunnen begrijpen. Een geloofsleven is dapper genoeg om een ​​leven te leiden dat hard en vol pijn is, maar we moeten ons houden aan Gods beloften. Geloven is een veilig gevoel in de bescherming en voorzienigheid van God. Dat is het geloof dat de essentie is van het christendom.

Hoe kunnen we dan zo'n geloof hebben? Het geloofsleven is een proces om in Christus volwassen te worden. In dat proces zullen we niet blijven voelen dat ons geloof sterk is. Maar we zullen "ups en downs" ervaren. Soms voelen we ons sterk, maar er zijn momenten dat ons geloof zwak is. Maar het allerbelangrijkste: ons geloof in God moet blijven onderhouden worden en groeien. Hoe?

Thomas Groome, een theoloog en expert op het gebied van christelijk onderwijs, zei dat geloof drie aspecten omvat: Geloven, Toevertrouwen en Handelen of Stappen Maken (Doen). Gebaseerd op Groome's begrip van geloof, zijn er minstens 3 manieren waarop ons geloof kan groeien:

1. Geloof groeit door het horen van het Woord van God (Geloven). In Romeinen 10:17 staat: "Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus." Tegenwoordig wassen we onze handen veel, dragen we maskers, leven we gezond om onze lichaamsconditie te behouden en beschermen we tegen virussen. Dat is natuurlijk een goede en belangrijke zaak. Maar maken we ook van deze tijden gebruik om vaker naar het Woord van God te luisteren? Hoe meer we Gods Woord horen, hoe meer ons geloof zal groeien en gesterkt zal worden.

We zijn dankbaar voor de online eredienst tijdens deze pandemische periode, die voor veel mensen niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen een zegen kan zijn. Het kan ook degenen bereiken die nog nooit de diensten in het kerkgebouw hebben bijgewoond. Tijdens deze pandemie probeerden ze het Woord van God te horen via online erediensten. Sommigen zeggen: "Het geloof is veel belangrijker voor mij dan ik dacht." Een ander zei: “Zo fijn dat ik met geloof bezig ben; het geeft mij rust en inkeer. "

Ik hoorde getuigenissen van verschillende kerkleden die zeiden dat ze tijdens deze pandemie ijveriger waren in het lezen en luisteren naar Gods Woord. Ik ben erg blij en dankbaar als er kerkleden zijn die vragen willen stellen en het Woord van God willen bespreken. Door Gods Woord te lezen en ernaar te luisteren, proberen we te geloven en op God te vertrouwen. Het Woord van God is onze kracht om in geloof te overleven en ook een wapen om de beproevingen van de duivel het hoofd te bieden.

2. Geloof groeit door de beproevingen en ontberingen van het leven (Toevertrouwen). In de strijd om het geloofsleven zullen we moeilijkheden en obstakels tegenkomen en ervaren. Soms staat God ons toe om beproevingen en moeilijkheden in het leven te ervaren, zodat ons geloof gelouterd zal zijn. In 1 Petrus 1: 7 staat dat gelouterd geloof een veel hogere waarde heeft dan door vuur gezuiverd goud.

Hoe groter de beproevingen en obstakels die we ervaren, hoe meer het ons afhankelijker maakt van God en ons leven geeft in Zijn leiding. In moeilijke omstandigheden of als we ons hulpeloos voelen, leren we niet alleen te geloven, maar vertrouwen we ons ook toe door God geholpen te worden. Het geloof dat God almachtig is, zou dit ons niet moeten aansporen dit leven te leven met meer geloof in Hem?

3. Het geloof groeit als we durven handelen of stappen ondernemen (Doen). Geloof moet niet worden verborgen, maar moet worden gezien. Ook al is geloof iets persoonlijks, het betekent niet dat geloof alleen gebruikt wordt of nuttig is voor individuen of zichzelf. Geloof moet in praktijk worden gebracht, zodat het een zegen kan zijn en anderen kan versterken. Als geloof niet gepaard gaat met werken, dan is het geloof in wezen dood (Jakobus 2: 19).

Maar durf te handelen of in geloof te stappen, betekent het niet dat we dit leven "wanhopig" en onzorgvuldig of te zeker leven. We hebben Gods wijsheid nodig om te handelen en te bewegen. Het is moeilijk om de eerste stap te zetten. In een geloofsleven kunnen we niet zomaar op een plek blijven die volgens onze ratio veilig en comfortabel is (comfort-zone). We moeten de moed hebben om te handelen en stappen te nemen in geloof.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Leven en wandelen in geloof betekent niet dat we nooit angstig of bezorgd zijn, maar in angst en zorgen geloven we nog steeds en vertrouwen we op Christus. Het betekent ook niet dat ons geloof sterk of groot is, maar dat ons leven alleen berust op de grote genade van God. Het maakt niet uit of ons geloof klein of zwak is, want het belangrijkste is dat Gods genade groot en sterk is.

Leven in geloof betekent dus aan Christus blijven vast te houden in het wandelen, zowel in tijden van vreugde als verdriet. Zijn we in staat om stevig hieraan vast te houden? Ds Andar Ismail zei in zijn boek “Selamat Bergumul”, “Vaak zijn onze handen te zwak en niet sterk genoeg om ons stevig vast te houden. We zijn dankbaar dat wat er op zulke momenten nodig is, niet is dat wij Christus vasthouden, maar dat Christus ons vasthoudt”.

Dat is geloof. Wij zijn het niet, die Christus’ hand vasthouden, maar laat Christus onze hand nemen. Kom broeders en zusters, laten we doorgaan en het leven onder ogen zien door onszelf open te stellen voor Christus, zodat Hij ons zal vasthouden, "O Heer Jezus, neem mijn hand". God zegene ons allemaal.

AMEN.