Jesaja 8:23-9:6
 
U staat op een belangrijk kruispunt in uw leven. Welke kant moet u kiezen? Links, rechts, of rechtdoor? Wie heeft dat nog nooit meegemaakt? Er zijn momenten in ons leven waar wij beslissingen moeten nemen. Denk aan de volgende vragen: welke studierichting zal ik kiezen? Welk beroep zal ik doen? Met wie zal ik gaan trouwen? Waar zal ik gaan wonen? Hoe ga ik om met verdriet en tegenslag? Hoe ga ik om met een conflict? Hoe ga ik verder in een moeilijk huwelijk? Hoe voed ik mijn kinderen op? Hoe ga ik om met mijn alleen-zijn? We worstelen allemaal met vragen in ons bestaan. Leven is kiezen en voortdurend beslissingen nemen. En wat cruciaal is: de beslissing die wij vandaag maken kan zeer bepalend zijn voor de toekomst.
 
Het is daarom niet verwonderlijk als men naar een raadsman of adviseur zoekt. Voor elke specifieke vraag in je leven heb je een raadsman of raadsvrouw beschikbaar. En daar zijn wij dankbaar voor. Financiële adviseur, belasting adviseur, hypotheek adviseur, psycholoog, huwelijkscounselor, gezinscoach, arts, diëtist, advocaat, geestelijke begeleider, en  nog heel veel meer. Kijk maar bijvoorbeeld hoe populair televisieprogramma’s zijn die bepaalde raad of advies geven in het leven. Denk aan de bekende Dr. Phil of Oprah Winfrey of Nanny. Hoe meer verantwoordelijkheid iemand heeft, hoe meer hij/zij een raadsman nodig heeft. Een premier of president heeft verschillende goede adviseurs of raadsmannen/vrouwen nodig om de goede beslissingen te kunnen nemen en daarmee het werk goed doen: politieke adviseur, economische adviseur, militaire adviseur, enz. 
 
Een raadsman of adviseur is iemand die wij kunnen raadplegen en ons advies geeft. De raad of het advies van de raadsman functioneert in veel gevallen als de leiding die wij nodig hebben. Maar kan iedereen zomaar raadsman of raadsvrouw worden? Aan welke eisen moet een raadsman kunnen voldoen? De belangrijkste voorwaarde om raadsman of adviseur te kunnen zijn is het beheersen van de specifieke kennis als basis voor het geven van advies. Een raadsman heeft verder te maken met bepaalde wijsheid.
 
Op deze derde Adventszondag lezen wij de profetie van profeet Jesaja over de komst van de Messias. Door de komst van de Messias is het nieuwe tijdperk aangebroken. De dag waarop de hele schepping ten diepste lang naar uit heeft gekeken. De dag die God al lang had voorbereid in de loop van de geschiedenis. Het is de dag waar het licht schijnt in het donker en de duisternis verdrijft. Het is de dag waar verdriet verandert in vreugde, diepe vreugde. Het is de dag dat de overwinning de plaats van onderdrukking en slavernij vervangt. De bevrijding zou het volk Juda (Het zuidelijke tweestammenrijk) meemaken die in de tijd van Jesaja toen leefde in ballingschap onder de macht van Assyrië. Maar de bevrijding is nog groter dan dat. Het is de dag van redding voor de hele wereld, die gevallen is in zonden. Het  nieuwe tijdperk vangt aan door de komst de Messias. Over wie heeft Jesaja het hier toch gehad? Jesaja profeteert hier over de geboorte van Jezus Christus, 700 jaar vóór Christus' geboorte. ‘Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders’.
 
Er worden vier namen van dat Kind geopenbaard: Wonderbare Raadsman, Goddelijke held (Sterke God), Eeuwige Vader, Vredevorst. Van die vier buitengewone namen denken wij vandaag in het bijzonder na over de eerste naam van dat Kind: Wonderbare Raadsman.
Wij hebben het net over de voorwaarden van een raadsman gehad. Voldoet de Messias aan die vereisten? Ongetwijfeld. Dezelfde Jesaja heeft later geprofeteerd in Jesaja 11:2: ‘De geest van de HEER zal op Hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER’. De Messias zal over uitzonderlijke wijsheid beschikken, nog meer dan koning Salomo.
 
Iedere raadsman heeft zijn eigen beperkingen, want niemand is deskundig in alle gebieden van het leven. Iedere raadsman heeft daarom een andere raadsman nodig. Het probleem van de mens is vaak zo gecompliceerd. Weet iemand misschien hoeveel doktoren en verpleegkundigen er maximaal kunnen zijn tijdens een zware operatie? Ik weet het niet precies, maar zeker meer dan één. Dat zag ik al bij een kleine operatie toen ik aan mijn amandelen geopereerd werd. Laat staan een zware operatie. Al die deskundigen, artsen en verpleegkundigen hebben elkaars raad nodig. Iedere raadsman heeft verder een andere raadsman nodig in zijn persoonlijke leven. Een diëtist heeft misschien geen raad nodig om slank en gezond te blijven, maar wel advies voor de pensioenopbouw die hij later nodig heeft. Hierin ligt het verschil tussen allerlei raadsmannen en Jezus de Wonderbare Raadsman. Het verschil ligt hierin dat Jezus, Gods Zoon geen raad van de mens nodig heeft. In onze aanvangstekst hebben wij gelezen wat apostel Paulus zei: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman?’ (Romeinen 11:34)
 
Christus is Wonderbaar. Alles aan Hem bewonderenswaardig. Hij is een wonderbaar Persoon: God én mens tegelijk. Zijn leven op aarde was wonderbaar: Hij veranderde water in wijn, Hij genas en bevrijdde mensen, Hij vergaf zonden en gaf nieuwe betekenis aan het leven, Hij maakte het kruis tot een plaats waar Gods liefde en onze zonde elkaar ontmoetten. Zijn woorden waren wonderbaar: vol leven, vol diepte, vol eenvoud. Zijn dood was wonderbaar: Hij gaf zichzelf helemaal over als Lam van God en stond weer op uit het graf!
Jezus is de beste Raadsman die je je kunt voorstellen. Omdat Hij God is, de Eeuwige Vader weet Hij alles. Hij beschikt over alle wijsheid en mogelijkheid om ons te begeleiden. Omdat Hij mens is geweest, begrijpt Hij onze gevoelens. Hij kent ons door en door meer dan iemand anders en Hij heeft ons lief. Jezus Christus is de Wonderbare Raadsman.
 
Ik wil nog een belangrijke verschil noemen tussen Jezus en andere raadsmannen. Als wij bij een raadsman komen voor raad, dan is het belangrijk om de juiste vraag te kunnen stellen. Een verkeerde vraag kan leiden tot verkeerde raad. En dan moet u weer terug komen. Een week later schrikt u, want u krijgt dubbele facturen. Als wij bij de Here Jezus komen, weet Hij niet alleen het antwoord. Hij weet ook de vraag, de vraag die wij misschien niet volledig kunnen verwoorden.
Iemand heeft gezegd: de raadgeving van de Here is als honing voor de smaak, harmonie voor het oor, gezondheid voor het lichaam, geluk voor de ziel en hoop voor het hart.
 
Maar hoe geeft de Here Jezus ons raad?
- Hij geeft ons raad door de Bijbel, Zijn Woord. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’. (Psalm 119:105).
- Hij geeft ons raad door zijn Heilige Geest. ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid’. (Johannes 16:13a). Wij moeten daarom gevoelig zijn voor de stem van de Heilige Geest in ons leven. Laat de Heilige Geest de regie nemen en niet onze eigen ‘ik’.
- Verder geeft de Heer ons raad door bepaalde omstandigheden die Hij met Zijn toestemming laat gebeuren op ons levenspad.
- Als laatst geeft de Heer ons raad door het advies van anderen. Advies vragen is belangrijk en nog belangrijker is het aan wie u advies vraagt. Ga niet naar iemand die waarschijnlijk toch wel zal zeggen wat u graag wilt horen (vergelijk de fout van Koning Rehabeam in I Koningen 12:1-24). Het is vaak wel verstandig om uw situatie voor te leggen aan mensen die al wat langer wandelen met God. Zoek daarvoor evenwichtige, wijze christenen.
 
Ik wil deze preek eindigen met een verhaal dat ik heb gelezen over een zendelinge in China. Zij vertelde later over haar zeer spannende tocht uit Yang Chen in China tijdens de communistische overname. Zij was ontzettend bang voor haar veiligheid en keek hopeloos naar de situatie. Een 13-jarig meisje probeerde haar te troosten door te zeggen: ‘Vergeet niet wat u ons vertelde over Mozes in de woestijn’. (Weet u nog het verhaal? Dat Mozes ondanks alle gevaren en tegenslagen van binnen en buiten, gedurende 40 jaren geleid werd door de Almachtige God). Maar de zendelinge was zo wanhopig. Zij antwoordde: ‘Ja, mijn lieverd, maar ik ben niet Mozes’. Weet u wat het jonge meisje antwoordde? ‘Ja, maar God is nog steeds God’.
 
Geliefde gemeente, staat u misschien op een belangrijke kruispunt van uw leven, waar moeilijke beslissing gemaakt moet worden? Of weet u geen raad meer hoe u moet omgaan met bepaalde zaken? In welke situatie wij ons ook op dit moment bevinden, laten wij tot Christus onze Heer komen. Hij is nog steeds onze Here. Laten wij elke dag de raad zoeken bij Hem. Bij Hem kunnen wij alle zaken van ons leven voorleggen, ons diepste hart uitstorten. Laat Christus u elke dag leiden, want Hij verandert niet. Hij was de Wonderbare Raadsman. Hij is de Wonderbare Raadsman. En Hij zal de Wonderbare Raadsman blijven. Gezegende Adventszondag toegewenst!
 
Amen.