Schriftlezing : Lukas 2: 8-14

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: (Lukas 2:10)

‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. (Lukas 2: 14)

Christus is geboren ! Vrolijk Kerstfeest

Dierbaarste zusters en broeders in Christus,

Het is een grote vreugde voor mij, om in uw midden te zijn; de GKIN gemeente van 5 regio’s in Nederland om gezamenlijke Kerst te vieren dit jaar. Een Kerstpreek is iets speciaals, die mij aan het denken zet. Wat is de betekenis van Vrede voor alle mensen? Wat betekent deze boodschap voor ons allen?

Hoeveel broeders en zusters zijn de dag begonnen met de krant te lezen of het journaal op TV te volgen? Gewoonlijk pakt u in de ochtend de krant en daarna zet u de TV op aan. Daarna opent u de koelkast, zoek wat te eten, zet wat koffie, gereed voor een rustige en ontspannende ochtend. En een broodje met kaas is lekker genoeg voor het ontbijt, omdat u geen zin heeft om nasi goreng te maken met een gebakken ei. En terwijl u koffie drinkt, leest u wat krantenkoppen, hoe de algehele verwarming van de wereld een groter bedreiging wordt, of hoe de relatie tussen Noord Korea en Zuid Korea verhitter wordt, of dat Hamas en Israel elkaar weer in de haren vliegen, of vulkaan erupties op verschillen plekken op aarde.

Krantenkopstukken maakt alleen uw bittere koffie nog bitterder. U neemt meer suiker, en opent een andere pagina, op zoek naar iets waar u om kun glimlachen. U verandert van topic, naar economie en handel, die u duizelig maakt door de stijging in prijzen en belastingen. U zult zien, dat het begin van het nieuwe jaar, de studiekosten in Nederland gaat stijgen. U leest verder naar de gezondheidszorg, en ziet dat kanker nog veel meer variaties kent.

Op dit moment, begint u zich te vervelen en te ergeren. Dan opent u op internet Kompas.com om het nieuws in Indonesia te volgen. U begint te glimlachen. Geen vreugde-glimlach, maar een bittere glimlach om de corruptie die duidelijker te zien is. Veel van het gewone volk klagen, omdat een gewone straat-kiosk belasting moet betalen, terwijl grote zakenmensen belasting kunnen ontduiken door steekpenningen aan belasting ambtenaren te betalen. Dan leest u van de sluiting en verbranding van kerkgebouwen. Uw bloeddruk stijgt.

Dan begint u uw ontbijt te kauwen. Toen smaakt het broodjekaas ook bitter. Of dat komt door het nieuws, of door ergernis, u zich vergist in de kaas, inplaats van jong belegen kaas hebt u geitenkaas genomen. Dan beslist u om uzelf te troosten, ‘ik ga pathe kijken vanavond, om te ontspannen’. U opent uw internet en zoekt een aantrekkelijke filmtitel. Klaar staat de film 2012, the day after tomorrow, armageddon, war of the worlds, the happening, knowing, twister, disaster. Verschillende keuze filmen over honderden manieren hoe de wereld gaat eindigen.

Dierbaarste zusters en broeders in Christus,

Wat betekent de geboorte van Christus, die vrede brengt op onze aarde? Wat betekent vrede voor alle mensen? Hier komt vrede voort uit een welbehagen voor alle volkeren en vrede op aarde. Te midden van heibel en oorlogen, komt zo’n vredesnieuws als water in de woestijn. En de geboortenieuws van Christus is de door ons verwachte vrede. De geboorteboodschap komt als een waterbron midden in de woestijn. En het goede nieuws is dat wij allemaal de boodschappers zijn. Wij zouden daarom trots zijn om boodschappers te zijn, net als het nieuws van voedselhulp aan hongerenden. Deel de wereld mede de vreugdeboodschap, dat Christus is gekomen vrede brengend voor iedere mens.

De gebeurtenis van Christus’ geboorte is uniek, omdat ondanks de jaarlijkse vieringen, deze gebeurtenis telkens weer nieuwe inspiratie en nieuwe boodschap brengt, vrede voor alle volkeren. Door de geboorte van Christus, worden wij weer daaraan herinnert om boodschappers van deze vredesboodschap worden. Het is gewone jaarlijkse herhaling. Het is een nieuw herinnering, om ons geheugen te steunen, de Vrede is geboren.

GKIN bestaat al 25 jaren. Deze Kerstviering is de afsluiting van al onze andere vieringen. De vraag is, is GKIN in de afgelopen 25 jaren een vredesbrenger geweest? Bent u een vredesboodschapper geweest voor uw omgeving?

Vrede is in het grieks eirene, dat is de ontspannend staat van de ziel die verzekerd is dat het gered is door Christus en die daardoor God in niets hoeft te vrezen en is tevreden met haar aardse lot of iets dergelijks. De rust van de ziel omdat het overtuigd is van het heil door Christus. De vrede die met Christus’ geboorte komt, komt van binnen uit en niet van buiten af. Deze vreugdeboodschap nemen wij mee.

Dit was ook de bijzondere boodschap voor de herders toen, en nu voor ons nu. Mijn vraag is, waarom deze boodschap van grote vreugde en vrede juist aan de herders wordt verkondigd. Was de vreugde voor de herders dan de Messias? Lag de vreugde van herders niet in meer vee, of meer voedsel voor het vee? Waarom een Heiland? Het antwoord is, omdat zij al heel lang op deze Heiland hebben gewacht en deze vreugde brengt vrede in hun harten. Vrede betekent voor hen geen vervulling van aardse behoeften, maar de vervulling van hun hartewens.

En net als voor de herders die lang hebben gewacht op de Messias, geldt dit nieuws ook voor ons allen. Maar, deze vredesboodschap vraagt van ons ook drie dingen.

Ten eerste, een verzoening met God. Als mens, keren wij terug en herinneren wij ons wie over ons leven de macht heeft. Toen ons leven vervuld was met aardse verlangens, waren wij losgeraakt van God. Christus de vredesbrenger, die door Zijn leven de verzoening teweegbracht tussen God en mens. Het was God geweest Die deze verzoening verlangt, daarom zond Hij Zijn Zoon als onze zondenverlosser. Vandaar dat ons gevraagd wordt om God met ons gehele hart te accepteren. Misschien viert u nu de Kerst alleen als traditie. Of als samenzijn met de familie, in alle rust en gezelligheid. Maar ook deze keer brengt Christus’ geboorte vrede naar u toe. Een uitnodiging om Christus te ontvangen als Vredesbrenger in uw leven.

Ten tweede, vrede voor ons eigen innerlijke leven. Door ons met God te verzoenen in Christus, kunnen wij ook onder elkaar verzoenen. Het is moeilijk in deze tijd om met onszelf te verzoenen. Een voorbeeld hiervan is; de mensen, die hun uiterlijk willen veranderen. Plastische chirurgie, omdat men niet tevreden is met zichzelf. Mensen die een chirugisch ingreep vragen voor hun neus, hun kin, voor implantaat van oogharen, huid verstrakken, botox behandeling, en nog veel meer. Door de technologische vooruitgang en de medische wetenschap, kan iedereen mooier worden.

Door verzoening met God, kunnen wij vrede hebben met onszelf. Wees blij dat iedereen uniek is en dat God van ons houdt. God accepteert ons zoals wij zijn, sterk, zwak, rijk of arm, man of vrouw, met handicap of normaal, mooi of erg mooi. We ontvangen de genade van Christus niet omdat wij goed zijn, maar omdat God van ons houdt. Deze wetenschap is aanleiding om vrede te hebben met onszelf.

En ten laatste, is verzoening met onze medemens. Als u met uzelf kun verzoenen, dan kunnen wij ook met onze naasten verzoenen. Toen u nog in conflict was met iemand anders, verwacht u niet dat hij of zij zal veranderen. Verandering komt van binnenuit. Verzoen u met uzelf om ook met anderen te kunnen verzoenen. Inplaats van fouten zien in anderen en hen te beschuldigen, begint u met te spiegelen en te kijken naar uw eigen fouten.

Geliefde gemeente van de Here,

Vrede die van God komt zal uiteindelijk vrede aan iedereen brengen, te beginnen bij uzelf. Eirene, vrede, syaloom, peace, damai, is de boodschap waarop wij in ons leven zitten te wachten. Toen wij overtuigd zijn, dat God in Christus is gekomen, om ons te helpen, te midden van onze zwakheden, zijn wij ook overtuigd dat wij een God hebben Die van ons houdt. Een God Die ons accepteert. En dit geeft ons vrede....

Op een ochtend als u wakker wordt en aan activiteiten begint Automatisch gaat u uw kamer uit op zoek naar een krant, de TV afstandbediening en de koelkast opent Maar dan denkt u ook, ik heb vanmorgen nog niet gebeden. Dan gaat u naar uw kamer terug om te bidden. ‘Ja Here God, van harte bedankt voor deze dag, en dank U voor de vrede die U gaf door Jezus Christus....’

De vrede komt zo in uw lichaam en uw gedachten. Dan bent u klaar om de dag te beginnen, de krant te lezen, TV te kijken met een nieuw perspectief, en om vrede te delen met uw naasten.

Amen