Den Haag, 13 december 2008
 
Matteüs 25:1-13
 
Als wij naar ons verleden kijken, is er meer verdriet of blijdschap geweest? Men zegt dat het leven 80% uit hard werken en zwoegen bestaat en 20% uit blijdschap. Kijk maar, men werkt 5-6 dagen per week, rust uit in het weekend. Elf maanden werken wij, in totaal één maand zijn wij vrij en hebben vakantie. Daarom wordt er gezegd dat als een baby geboren wordt, huilt hij, terwijl als iemand overlijdt, overlijdt hij vredig, omdat dit leven een niet altijd gemakkelijke strijd met zich meebrengt.
 
Maar is het niet zo dat het leven van God is, wil God hebben dat wij lijden? Helemaal niet. Dit leven is een genade en een geschenk van God. Het ligt aan ons hoe wij het ontvangen en gebruiken.
 
Veel mensen begrijpen het verkeerd, dat het leven van nu, het enige leven is dat er is, waardoor men alles gulzig wil genieten en erg kwaad wordt als men de zin niet krijgt. Dit veroorzaakt teleurstellingen en ellende in dit leven.
 
Bovendien wordt er ook gezegd dat dit leven slechts een brug is, niemand bouwt een huis op een brug. Hiermee wordt bedoeld dat het leven slechts tijdelijk is, bij de geboorte brengen wij niets mee, evenzo bij de dood. De Javanen hebben een filosofie dat dit leven slechts “even langs gaan om te drinken” is, een tussenstop om te drinken. Jezus schets verder dat er niet alleen leven in deze wereld is, maar over het hemelse koninkrijk, zoals de maagden die de komst van hun bruidegom moeten wachten.
 
De advent tijd, die wij vieren voordat we kerst vieren, is een tijd die ons bewust maakt van de betekenis van ons leven. Advent betekent “wat komen zal”. De advent tijd betekent een tijd waarin wij aan het wachten zijn en ons voorbereiden om iets dat komen zal. Dat is de wezenlijke betekenis van ons leven als christenen.
 
Tijd van wachten
Er is een echtgenoot die wacht op zijn echtgenote die in een winkel centrum aan het winkelen is. Omdat hij moe is, kiest hij ervoor om te gaan zitten terwijl de vrouw rond winkelt. In zijn hart hoopt hij dat zijn vrouw gauw klaar is en ze snel naar huis gaan. Maar er komt een verkoopster hem tegemoet en een koopwaar aanbiedt. Omdat deze verkoopster een aantrekkelijk meisje is, wordt deze man blij. Hij begint te hopen dat zijn echtgenote niet zo gauw terug komt zodat hij met dit meisje nog langer kan praten.
 
Dit gebeurt vaak met ons. Wij weten immers dat dit leven slechts tijdelijk is en veel moeilijkheden kent, daarom wachten wij op Gods komst of hopen wij op onze terugkeer naar God. Maar wanneer wij de goede dingen in ons leven beginnen te genieten, beginnen wij Gods plan in ons leven te vergeten, zelfs vergeten wij God vaak.
 
Daarom laat God moeilijkheden in ons leven komen zodat wij ervan bewust zijn dat wij niet van en voor de wereld zijn, maar van en voor God. Ik meen dat als men moeilijkheden ervaart hij God vergeet, maar wat nog vaker gebeurt is dat als men goed heeft hij juist God vergeet. Een voorbeeld: zijn er meer mensen die gelovig of godsdienstig zijn in India of in Nederland?
 
Het betekent niet dat God wreed is, die ons het leed geeft zodat wij altijd aan Hem denken. Hij wacht ook op ons, zoals het lied in Jesaja 5 uitbeeldt over een wijngaard dat de aanvangstekst is van onze eredienst. Hij verwacht van ons dat wij groeien en vrucht dragen in Hem, door onze goede werken en rechtvaardigheid. En als God de mens verwacht die niet maar wil bekeren, lijdt God ook.
 
Voorbereidingstijd
Indien wij verwachten dat God ons van het leed bevrijdt en God wacht totdat wij van onze zonde omkeren dan zou er geen einde van dat wachten komen. Daarom nam God eerst het initiatief, Hij kwam naar de wereld om ons van onze zonde te verlossen. Van onze kant wordt er ook verwacht dat wij niet passief wachten en hopen dat de problemen in ons leven en in deze wereld vanzelf oplossen maar wij moeten eraan werken.
 
Rick Warren, die bekend is om zijn boek “Doelgericht Leven”, zegt dat het leven een examen is, wij moeten leren en examen maken, vervolgens wordt er bepaald of wij geslaagd zijn of niet. God bepaalt of wij slagen, niet als een strenge leraar maar Hij is vol barmhartigheid en wil dat wij slagen. Dus in alle worstelingen en problemen die wij ervaren, geeft Hij kracht om ze te overwinnen. Maar nogmaals, wij moeten hier actief aan werken. Die vijf dwaze maagden, ook als zij slechts weinig olie hebben, zullen zij zich juist binnen bevinden en niet buiten. Het gaat niet om de hoeveelheid olie of hoe mooi onze lampen zijn, maar hoe wij onszelf voorbereid hebben om de komst van God te verwelkomen.
 
Daarom, broeders en zusters, laten wij ons niet in het wereldse genot dompelen of een gebroken geest hebben door moeilijkheden van het leven. In dit leven kunnen we een voorbeeld nemen aan de parkeerwachter. Wordt dan ook een goede parkeerwachter. Als er een mooie auto komt geven wij de meest beleefde service, maar als er een lelijke auto komt, moeten wij niet verdrietig worden. Indien de eigenaar z’n auto komt halen, is het niet nodig om erg boos te worden. Het leven is tijdelijk, een brug naar het eeuwige leven. Laten wij ons voorbereiden opdat wij waarachtig geschikt zijn voor het Koninkrijk van God.
 
Amen.