In het kader van het uitwerken van het jaarthema GKIN 2022 “De kerk waar genezing en heling plaatsvindt”, zal het Ministerium van de GKIN een tweede prekenserie houden met de volgende thema’s:

“De rol van de kerk om Gods genezing en heling te brengen- in de relatie met God” (Handelingen 16:25-40), door ds. J. Linandi.

“De rol van de kerk om Gods genezing en heling te brengen- in de relatie met de naaste” (Handelingen 15:35-41), door ds. S. Tjahjadi.

“De rol van de kerk om Gods genezing en heling te brengen- in de relatie met de schepping” (Psalm 104:27-31, Romeinen 8:18-23), door ds. S.M. Winckler- Huliselan. 

De prekenserie vindt plaats op de volgende data:

  • Regio Amstelveen: 4 september (ds. J. Linandi), 6 november (ds. S. Tjahjadi).
  • Regio Arnhem/Nijmegen: 2 oktober (ds. S. Tjahjadi), 13 november (ds. J. Linandi).
  • Regio Rijswijk/Den Haag: 11 september (ds. S. Tjahjadi, tevens OLE), 6 november (ds. J. Linandi, tevens OLE).
  • Regio Rotterdam/ Dordrecht: 30 oktober (ds. J. Linandi)
  • Regio Tilburg: 4 september (ds. S.M. Winckler- Huliselan, tevens OLE), 11 september (ds. J. Linandi), 18 september (ds. S. Tjahjadi).
  • HSK Antwerpen: 11 september (ds. J. Linandi), 13 november (ds. S. Tjahjadi).

De ontbrekende data nog nader te bepalen in 2023.

Moge God ons allen zegenen door deze prekenserie. Gaarne uw voorbede.