logoDe Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.

Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.

De Gemeente

De gemeente is ontstaan uit mensen afkomstig van verscheidene bevolkingsgroepen van Indonesië, Indische Nederlanders en Nederlanders, die een affiniteit met Indonesië hebben.
 
De GKIN is een geheel onafhankelijke en zelfstandige kerk in Nederland. Wat haar denominatie betreft kan de GKIN tot de kerken van reformatorische signatuur gerekend worden. Verder zijn enige evangelische invloeden aanwezig, welke kenmerkend zijn in de geloofsbeleving van haar leden. Haar pioniers waren gemeenteleden van de GKI van West-, Midden- en Oost-Java, waar de Hervormde- en Gereformeerde Zending in het verleden gewerkt hebben. Genoemde signatuur komt tot uiting in de prediking, catechese en kerkorde. Daarnaast stelt de GKIN zich open voor gelovigen van andere denominaties, die bij haar ter kerke gaan of zich bij haar willen aansluiten. Dit is onder andere merkbaar in haar avondmaalsviering en lidmaatschap.
De GKIN wil een gastvrije, oecumenische en missionaire kerk zijn.
 
De Bedieningen

In haar bediening gaat de GKIN uit van twee groepen belanghebbenden, te weten diegenen, die de Nederlandse taal machtig zijn en diegenen, die deze taal (nog) niet zo goed verstaan en nog hoofdzakelijk Indonesisch spreken. Dit is de reden om de diensten tweetalig te houden, de preek in het Nederlands of Indonesisch, gevolgd of voorafgegaan door een samenvatting in de andere taal, en vaak om en om.
 
De bediening van Woord en Sacrament wordt door een aantal fulltime- en parttime vaste predikanten verzorgd en ook door een aantal Nederlandse, meestal zendingspredikanten, en Indonesische gastpredikanten.
 
In Amstelveen, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Nijmegen en Tilburg houdt de GKIN wekelijkse of tweewekelijkse kerkdiensten.
Daarnaast worden huissamenkomsten gehouden op diverse plaatsen, te weten in Noord Oost Nederland (Steenwijk, Kampen/Ijsselmuiden en Paterswolde) en Antwerpen (België).

Verder organiseert de GKIN nog verschillende landelijke- en regionale activiteiten, onder andere bijbelstudies, catechisaties, retraites, toerustingen, excursies, bazaars, sport- en culturele manifestaties.

Het GKIN Nieuws als landelijke blad wordt vier keer per jaar uitgegeven als middel van informatie en gemeenteopbouw.
 
Kerk Organisatie

GKIN bestaat uit 5 regio's te weten Amstelveen, Arnhem/Nijmegen, Rijswijk/Den Haag, Rotterdam/Dordrecht en Tilburg.
De leiding van een regio ligt bij de kerkenraad bestaande uit ouderlingen. Deze regionale kerkenraad is minimaal samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij voert en bewaakt het landelijk beleid in haar eigen regio. Zij wordt ondersteund door commissies en werkgroepen.
 
Naast deze regionale kerkenraden kent GKIN landelijke organisatie lichamen te weten:

 1. De Commissie van Beheer (CvB), die de financiën beheert;
 2. Het Ministerium bestaande uit fulltime - en parttime predikanten, dat de kerkenraad vanuit hun hoedanigheid adviseert;
 3. Het Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB), dat algemene secretaris (scriba) ondersteunt;
 4. Het Moderamen bestaande uit de voorzitters, vicevoorzitters en algemene secretarissen (scriba) van de regionale kerkenraad, de voorzitter van de CvB, de coördinator van het LKB en de fulltime predikanten. Het Moderamen coördineert de uitvoering en bewaakt de voortgang van het landelijk beleid (operationeel lichaam). Hiervoor vergadert het Moderamen 3 keer per jaar;
 5. De Landelijke Kerkenraad, bestaande uit alle ouderlingen inclusief fulltime- en parttime predikanten, die het beleid van de GKIN bepaalt. Zij vergadert 2 keer per jaar. Verder kent de Landelijke Kerkenraad een Dagelijks Bestuur bestaande uit een landelijke voorzitter, een landelijke vice-voorzitter, een algemene secretaris (scriba), de voorzitter van de CvB als exofficio, en een lid van het Ministerium als exofficio.
   
Associatieovereenkomst met Protestantse Kerk in Nederland
 
GKIN heeft sinds 2008 een associatieovereenkomst met Protestantse Kerk in Nederland.
 

Lidmaatschap

 1. Samen Kerk In Nederland (SKIN)
 2. Badan Kerjasama Umat Kristiani di Nederland (BKUKIN)
 3. Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK)
 4. Raad van Kerken in Amstelveen-Buitenveldert
 5. Raad van Kerken in Tilburg en Goirle
 6. Raad van Kerken in Arnhem
 7. Raad van Kerken in Nijmegen
   

Predikanten

Ds. S. Tjahjadi,
Steenvoordelaan 342, 2284 EH Rijswijk (ZH),
tel./fax 070 - 396 49 40

Ds. J. Linandi,
Colijnlaan 58, 1421 CB Uithoorn,
tel. 0297 - 52 78 74

Ds. M. Winckler-Huliselan,
Buxusplaats 134, 5038 HK Tilburg
tel. 013 - 203 55 31

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Gereja Kristen Indonesia Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over GKIN als ANBI instelling.

 

De Gereja Kristen Indonesia Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27345544, en is bekend bij de Belastingdienst als een ANBI instelling onder Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 804267625.

Adres: Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN: NL19 INGB 000 26 18 290