Welkom bij de GKIN

De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.

Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.
 

Selamat Datang di GKIN

Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) didewasakan sebagai gereja di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1985 dan bertujuan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dan memberikan pelayanan pastoral, secara khusus kepada saudara-saudara kita dari Indonesia yang penghayatan imannya berbeda dari masyarakat Belanda.

Landasan GKIN adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja seperti tercantum dalam Alkitab - Perjanjian Lama dan Baru - yaitu Firman Allah.

 

Read more

MEDEDELING OMTRENT CORONAVIRUS

 

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen zoals wij hebben kunnen vernemen in het nieuws zijn we opgeroepen om alle sociale contacten te vermijden indien deze niet noodzakelijk zijn. Hierdoor zijn we genoodzaakt alle (fysieke) bijeenkomsten van GKIN te annuleren en door te gaan met de Online Landelijke Erediensten (OLE).

GKIN Agenda

  
GKIN.org:

PENGUMUMAN SEPUTAR CORONA

 

Sehubungan dengan perkembangan terakhir pemerintah negeri Belanda telah mengeluarkan peraturan kepada kita semua untuk menghindari kontak sosial yang tidak penting. Sehubungan dengan ini maka semua acara pertemuan dan kebaktian fisik GKIN akan diganti dengan cara online (OLE).