Welkom bij de GKIN

De Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) of Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als een kerk in Nederland met het doel het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en pastorale zorg te bieden, in het bijzonder aan onze broeders en zusters uit Indonesië, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.

Het fundament van de GKIN is Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk, zoals vervat in de bijbel - het Oude en Nieuwe testament - Gods woord.
 

Selamat Datang di GKIN

Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) didewasakan sebagai gereja di Negeri Belanda pada tanggal 7 Juli 1985 dan bertujuan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus dan memberikan pelayanan pastoral, secara khusus kepada saudara-saudara kita dari Indonesia yang penghayatan imannya berbeda dari masyarakat Belanda.

Landasan GKIN adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja seperti tercantum dalam Alkitab - Perjanjian Lama dan Baru - yaitu Firman Allah.

 

Read more

GKIN eredienst bijwonen (corona)

Vanwege corona houdt de GKIN op dit moment fysieke erediensten alleen in de regio Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Arnhem/Nijmegen en Tilburg (verplichte registratie).

De erediensten in Amstelveen, Den Haag en Arnhem beginnen om 14:00 uur, in Tilburg om 10.00 uur  (tijd en locatie kunnen wijzigen; zie preekrooster).

GKIN Agenda

  

GKIN.org:

Kebaktian di GKIN (corona)

Karena corona GKIN pada saat ini hanya mengadakan kebaktian di regio Amstelveen, Rijswijk/Den Haag, Arnhem/Nijmegen dan Tilburg (wajib daftar).

Kebaktian di Amstelveen,  Den Haag dan Arnhem dimulai jam 14:00, di Tilburg jam 10:00 (jam dan lokasi bisa berubah; lihat jadwal khotbah).