Getroffen door een ernstige aardbeving gepaard gaande met onnoemelijk menselijk leed door verlies aan vele levens en gebouwen heeft de GKIN inmiddels een bijdrage ad 1000 euro geschonken als een eerste noodhulp via de stichting “Opendoors” die medische hulp, winterkleren en voedselpakketten verstrekt.

Mocht u als gementelid iets willen bijdragen dan kunt u uw gave overmaken aan GKIN Diaconie, IBAN: NL28 INGB 0008 5873 14 o.v.v. Collecte KDM Aardbeving.

Gaarne ook uw voorbede voor de slachtoffers en de hulpverleners.

God zegene onze gave.