Op zondag 30 april 2023 wordt er tweemaal gecollecteerd. De tweede collecte is bestemd voor het regionale diaconale, marturiale werk van Regio Rotterdam-Dordrecht en Regio Rijswijk-Den Haag.

De bestemming voor Regio Rotterdam-Dordrecht is “Geloven in Spangen”.

Regio Rijswijk-Den Haag wil met de opbrengst van de tweede collecte (KDM) financiële steun bieden aan zowel HUB Geloven in Den Haag, om samen te werken aan een sterker en meer verbonden Den Haag, als ook voor De Kinderwinkel Den Haag in Moerwijk, om kinderen en jongeren in de wijk Moerwijk te helpen.

Moge onze gaven tot een getuigenis worden van Gods liefde voor de mens.

De bestemming voor Regio Rotterdam-Dordrecht: Geloven in ”Spangen”
Armoede in Rotterdam “Geloven in Spangen”, staat er op de raampartij van de locatie Tussen Hemel en Aarde aan het Piet Paaltjensplein. Deze zin heeft een dubbele betekenis. Geloven in God, maar  misschien nog wel belangrijker: geloven in de wijk Spangen. Vanuit zijn kerk, annex buurthuis, toont wijkpastor Nico van Splunter samen met een aantal vrijwilligers een grote maatschappelijke betrokkenheid. Door activiteiten te organiseren die buurtbewoners met elkaar verbinden. Er zijn verschillende werkgroepen en Nico maakt zelf deel uit van de werkgroep Gezin & armoede. ‘Met de  werkgroep is een onderzoek op scholen in Delfshaven gedaan waaruit blijkt dat meer dan de helft van de kinderen onvoldoende heeft gegeten voordat ze op school komen. Je kunt je voorstellen dat dat een flink effect heeft op de leerprestaties en dat het kinderen belemmert in hun ontwikkeling. Iedere dinsdagochtend bieden we voor twee euro een gezond wijkontbijt aan. Informatie over deze werkgroep is aan te vragen bij de kerkenraad Rotterdam-Dordrecht.
 

De Kinderwinkel Den Haag
Er worden verschillende activiteiten aangeboden door De Kinderwinkel, zoals huiswerkbegeleiding, ouder-kind ochtenden, een kinderinloop en muzieklessen voor kinderen en tieners in de wijk Moerwijk. De Kinderwinkel biedt een veilige en inspirerende omgeving voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen en te groeien. Bezoek de website https://www.kinderwinkeldenhaag.nl/ voor meer informatie. Samen kunnen we het verschil maken voor de kinderen en jongeren in de wijk Moerwijk!

HUB geloven in Den Haag
De HUB is de organisatie in Den Haag die de internationale en migrantenkerken verbindt met elkaar en met de stad, als een knooppunt waar de verschillende werelden elkaar raken. Een netwerk van en door kerken waar ontmoeting, wederzijdse ondersteuning en verbinding centraal staan. HUB - Geloof in Den Haag wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder de kerken. Bezoek de website https://hub-denhaag.nl/over-hub/ voor meer informatie.