Op 30 januari 2024 werd via een Zoom-meeting een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend door het Instituut Agama Kristen Negeri en de “Komisi Diakoni dan Marturia GKIN”. Hiermee is de ADP Tarutung officieel van start gegaan en adoptieouders hebben de eerste bijdragen aan studenten en adoptiekinderen overhandigd.

Dankbaarheid wordt uitgesproken naar God voor de steun aan dit programma, dat bedoeld is voor hen die in moeilijke omstandigheden leven. Er wordt gebeden dat dit alles tot zegen mag zijn, en men hoopt op vruchten in de nabije toekomst.

Opmerkelijk is dat er 103 aanvragen werden ontvangen voor de 100 toegezegde adoptiekinderen, waarvan 90 kinderen al een adoptieouder hebben. Dit toont de enthousiaste omarming van de Adoptieprogramma’s door de GKIN aan.

Voor vragen over ADP kan men informatie verkrijgen bij de regiovertegenwoordigers.

De KDM/GKIN is dankbaar voor de trouwe support en de zegeningen die gezien mogen worden.