Jakobus 5:7-11

Gemeente van de Heer,

Wat gebeurt er als u de onderstaande tekst in beeld ziet? Even geduld a.u.b.

Als we naar deze afbeelding kijken weten we dat we moeten wachten en meestal zijn er mensen die zich hier niet prettig bij voelen. Dit is misschien eerder vervelend en irritant, maar om te kunnen wachten moet je geduld hebben. Probeert u dat geduld eens brengen in de wachtkamer bij de dokterspraktijk of in een ziekenhuis, in de file op de snelweg of aan de telefoon met nog 10 wachtenden voor u voordat u aan de beurt bent.

Kunnen onze zieke broeders en zusters die wekelijks voor hen worden gebeden geduldig blijven, hoewel ze al lang ziek zijn en het herstelproces verloopt wellicht niet zoals het gehoopt is. Kunt u in een moeilijke tijd rustig wachten totdat het beter wordt?

Geduld is ook gevraagd bij het opvoeden van uw kinderen. Uw houding, uw toon, uw gedrag zegt veel over uw geduld. Bent u zelf ongeduldig, wees dan niet verbaasd als uw kind (kinderen) ook ongeduldig zijn. Omdat kinderen uw houding en gedrag als vader, moeder, opvoeders kopiëren.

Aan het begin van het huwelijk lijkt het erop dat je meer geduld had met je partner. Maar na een lange tijd lijkt het erop dat het geduld steeds minder wordt, is het omdat je minder relativeringsvermogen hebt? Of is het omdat slechte gewoonten en koppigheid niet eerder in het huwelijk zijn ontstaan?

Als de vrouw in het verleden tijdens het lopen op een steen struikelde, zou de man zeggen: "Adoeh schatje, doet je voet pijn? Zal ik ze even zien? Maar na een lang huwelijk en het gebeurde dezelfde situatie, zal de man zeggen: ‘Als je loopt, kijk dan naar beneden in plaats van naar anderen of naar je mobiel!

In het begin van het huwelijk wordt er vaak gezegd: ‘Ik van je hou tot de maan en terug, zoals in de film, maar na een lang huwelijk komen er woorden bij en soms wil ik je achter het behang plakken.

Bij het omgaan met een lastige collega's of irritante chef, leidinggeven hebben we ook geduld nodig. U hoort vaak deze woorden: ‘Geduld, wees geduldig’. Maar eigenlijk ligt ongeduldig veel dichterbij. Uit ongeduld worden we boos en gefrustreerd. De vraag is hoe wordt een mens geduldig? Is geduld wel te leren? De apostel Paulus zei dat je het niet eens hoeft te leren, je mag het vooral ontvangen. Het is één van de negen vruchten van de Geest.

Broeders en zusters,

Jakobus herinnert ons er vandaag aan om geduldig te zijn, want dit is de houding en het gedrag van christenen. Geloof is inderdaad heel belangrijk, maar geloof zonder werken is in wezen dood. Dus als we in God geloven, moeten we ook geloven dat God ons het geduld kan geven dat we nodig hebben, zodat we geduldiger door het leven gaan.

Lankmoedig is: de moed hebben om het lang uit te houden,

Alle geduld begint bij God en zo maakt Hij zich bekend in de Bijbel. Ik ben de God die geduldig is. Het woord geduld, in het Grieks ‘Makrothumia’ betekent letterlijk: lang van gemoed. Lankmoedig dus.

Een lange adem hebben. Niet snel boos te krijgen. Langzaam tot toorn. Om iemand lang te verdragen en te dulden. Zo ging Hij om met Israël zijn volk. Koning David zegt in Psalm 103:8:

Broeders en zusters,

De betekenis van geduld zoals God dat heeft is dezelfde als het woord 'geduld' in het KBBI, Groot Indonesisch Woordenboek die twee betekenissen heeft:

  1. Bestand tegen beproevingen (niet prikkelbaar, niet snel ontmoedigd, niet snel gebroken); Geduld betekent standvastig;
  2. Rustig/kalm; geen haast hebben.

Dit is het karakter van een persoon die volwassen is voor de Heer. Geduld moet in ons leven aanwezig zijn en dat wil God dat wij het hebben.

De oude kerkvader Cyprianus uit de 3de eeuw na Christus zei: ‘Geen mens kan over geduld iets zinnigs zeggen, tenzij hij het geduld van God heeft leren kennen. In God heeft alle geduld zijn oorsprong en vanuit Gods geduld krijgt alle menselijke geduld haar schittering en waardigheid’.

Maar hoe kunnen we Gods geduld leren? Jakobus geeft als aanwijzing: ‘houd moed’. In de vorige vertaling: ‘sterkt uw harten’. Verzet je tegen je ongeduld, tegen het zelf willen regelen en ingrijpen. Tel tot tien en denk even een stapje verder. Richt je aandacht bewust op wat er komt en wie er komt. Zo leer je geduld en hij benoemt een paar voorbeelden.  

Denk bijvoorbeeld aan een boer, zegt Jakobus. Er is geen boer die geen slechte tijden heeft gekend, zeker nu over de stikstof kwestie. Een boer bewerkt de grond en zaait, verder moet hij geduld oefenen in actief wachten. Elke dag is hij op zijn land te vinden. Houdt de grond in conditie. Het onkruid uittrekken. Het geduld van de boer is, dat hij niet eerder moet oogsten dan als het er aan toe is. We willen vaak te snel resultaten zien, anders verliezen we ons geloof in de zaak. Een boer leert ons om het proces in het leven te doorlopen, naar het kostbare resultaat wachten en ondertussen actief blijven tijdens het wachten!

Jacobus zegt, denk aan de profeten. Er is geen profeet of Dienaar van de Heer, vanaf vroeger tot nu toe, die niet te maken heeft gehad met miskenning en buitensluiting. Is hun prediking vruchteloos? Doen ze het voor niets? Toch niet, maar de vrucht komt op Gods tijd en zij hielden vast aan hun opdracht. Hier leren we geduldig zijn en volharden in het goede wat wij doen. Alle ouderlingen,  activisten en man en vrouw blijven volhouden tot nu toe door het geduld van de Heer, gegeven door de kracht van de Heilige Geest.

Het andere voorbeeld in onze tekst is dat van Job. Hij werd getroffen door onrecht en lijden en is hij geduldig? Ja, in het begin had hij geduld, maar dat is gauw over. Het grootste deel van het boek Job bevat zijn bittere klachten, zijn ongeduldig protest, bij zijn vrienden, bij God zelf, om het onrecht dat hem is aangedaan. Job is niet van plan het er bij te laten zitten. Hij blijft zijn recht zoeken bij God en hij worstelde met het beleid van de Heer.  Job moet leren niet voor zijn beurt te praten, maar dat hij ongeduldig is, dat hij onrecht niet kan velen en God roept, dat wordt in hem geprezen. Uiteindelijk krijgt hij dubbel terug dan wat hij eerst had. Hij zei, ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd (Job 42:2, 5). We leren hierover volharden in moeilijkheden en blijven focussen op de Heer.

Broeders en zusters,

Leren geduldig te zijn vraagt oefening en het kost tijd. Volgens Corrie ten Boom worden we hier vooral in geoefend als we van God lastige mensen op onze weg krijgen. We kunnen beginnen met mensen die dicht bij ons staan. Jacobus benadrukt ons, ‘Klaag niet over elkaar, niet mopperen tegen elkaar en elkaar de schuld geven. Waarom wordt dit ook genoemd? Omdat juist in hoe je met de mensen om je heen gaat, ligt ongeduld op de loer. Je laat je soms gemakkelijker leiden door woede en frustratie met je kind thuis, je vader of moeder die veeleisend is, een collega die altijd klaagt. Kerkleden die je altijd lastig vallen, Jacobus zei: wees geduldig. Waar geduld is, is liefde (1 Kor 13:4) en omgekeerd. In de omgang met anderen moeten we geduldig en lankmoedig zijn. Omdat mensen fouten, soms dezelfde fouten blijven maken en domme dingen doen. Ze kwetsen je en zijn niet onredelijk. Ze willen niet wat jij wilt. Hun ideeën zijn het tegenovergestelde van de jouwe. Kun je geduld met ze hebben? Zoals Jezus geduld had met de mensen in Zijn tijd, Zijn discipelen die Hem niet begrepen, de Joodse leiders die Hem beledigden. Hij blijft geduldig.

De vraag is, kun je nooit boos worden en een grens trekken? Natuurlijk wel, God doet dat ook. Maar als het gaat om de betekenis van het woord geduld, dat met lange adem te maken heeft, komt de vraag op: ben je bereid tijd en gelegenheid te geven aan je kind (kinderen), je vader en je moeder, een moeilijke collega of een moeilijke gemeentelid? Als je dat doet verlies je jezelf niet maar leef je juist uit een goed vertrouwen op de Heer die komt. Dan hoop je dat God de situatie zal veranderen. Bedenk ook maar, dat God ook veel geduld heeft (gehad) met je. De Heer is liefdevol en barmhartig, zegt Jakobus, om te beginnen voor jou. Kun jij iets van Gods geduld opbrengen naar de mensen om je heen?

Broeders en zusters,

Nou had ik ‘amen’ kunnen zeggen, maar ik vraag nog even jullie geduld. Eén ding wil ik nog zeggen. Want het treft me, dat Jakobus zegt: ‘Heb geduld, broeders en zusters, totdat de Heer komt’. Hij roept niet op tot haast en snelheid. Nee, hij zegt juist: heb geduld. Weten dat God komt en wil leiden tot geduld. Geduld met uw omstandigheden, geduld met elkaar, thuis, op het werk en in de kerk. Geduld met jezelf want de Heer is liefdevol en barmhartig. Daarom kunt u het loslaten en tegelijk actief blijven, zonder stress, zonder claims, maar wel betrokken, met vertrouwen en vasthoudendheid in gebed en blijf in gesprek gaan met elkaar. De Heer zal zeker Zijn zegen geven.

Amen.

 

Vragen tijdens meditatief moment:

  1. Wat betekent het voor jou om geduldig te zijn? In welke situaties heb jij geen geduld? Welke gevolgen van ongeduldig zijn kun je bedenken? Geef jezelf een cijfer tussen de 1 en 10 voor geduld –
  2. Vul de volgende zin aan: Ik ga me oefenen in geduld door……….
  3. Op welke momenten reageer jij heel geduldig? Wat doet dit met jou en met je omgeving?
  4. Op welke gebieden of momenten in je leven of ten opzichte van welke mensen kun je wel wat meer geduld gebruiken?
  5. Op welke manier is God geduldig met jou?
  6. Bid de heilige Geest om in jou meer geduld tot bloei te laten komen en ook om mogelijkheden om dit geduld te oefenen.