Schriftlezing: Genesis 35:1-15

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer Jezus Christus,
Op deze tweede Adventzondag zijn we samen gekomen in Gods huis, verbonden met allen via livestream om ons voor te bereiden voor de komst van onze Heer Jezus Christus. Zoals u heeft gemerkt is deze dienst ook geleid door Pasutri en ze hebben het thema gekozen: ‘Ik en mijn gezin gaan graag naar de kerk’. Een interessant thema om er in deze Adventstijd nog een keer met z’n allen over na te denken. In verband met dit thema is onze Pasutri heel creatief. Er zijn drie gezinnen die korte filmpjes hebben gemaakt en zo ziet hun gesprek op zaterdag avond of zondag ochtend er uit. Laten we samen gaan kijken.

Broeders en zusters,
Hoe gaat het op zondag ochtend bij u thuis toen de kinderen nog klein waren? Is dit herkenbaar voor u, voor jou? Ervaart u ook een discussie op zondag ochtend om wel of niet naar de kerk te gaan? Nu weet ik niet of het pas zondag ochtend wordt besloten of een dag of een avond er voor. Want als het op zondag ochtend wordt besproken bestaat de kans dat je te laat komt in de kerk, in ieder geval in Tilburg omdat de dienst om 10.00 uur begint. Zeker als je vader of moeder ouderling is, of taak heeft in de dienst of als je ver weg woont van de kerk.

Onze lezing van vandaag, Genesis 35:1-15, gaat over God die Jacob roept om naar Bethel te gaan en daar een altaar voor God te bouwen. Bethel was de plaats waar God aan hem is verschenen, toen hij op de vlucht was voor zijn broer Esau. Betel was het startpunt van de lange reis van Jacob geweest, toen hij alleen, op de vlucht en moe was. Betel was de plaats van de engelen op aarde, de plaats van Gods belofte en van Gods zegen. Misschien kent u dat verhaal nog dat Jacob droomt van een ladder vanuit de hemel tot de plaats waar hij (zie.Gen.28:10vv).

tangga

God staat bovenaan de ladder en belooft dat Hij voor hem zal zorgen en hem terug zal brengen naar zijn vaders huis. Als Jakob wakker wordt is de droom weg, maar Gods belofte blijft. Jacob belooft: als U mij terugbrengt, dan bent U mijn God en zal ik U al de tienden geven (Genesis 28:10-22).

De tijd tussen zijn droom en opnieuw de opdracht om naar Betel te gaan was twintig jaar. Dus twintig jaar later heeft God al Zijn beloften vervuld. Jacob kreeg zegeningen, maar vergat te danken. God herinnert hem eraan en Hij houdt hem aan Zijn woord maar Jakob heeft zijn geloften niet betaald aan God.
Jacob beseft dat Gods opdracht om opnieuw naar Betel te gaan vraagt eerst om een geestelijke reiniging, gezien Jakobs kinderen die tegen de wil van God leven. Daarom moet alle afgodsbeeldjes, gelukshangers, magische oorbellen en alles wat met vreemde goden te maken heeft begraven worden onder de grote eikenboom in Sichem. De terebint (eik) is een beeld van het kruis. Daaronder worden de zonden begraven.
Ze moeten zich wassen, ook het bloed van hun handen, ze trekken nieuwe, schone kleren aan en dan gaan ze naar Betel om God te danken. Want om naar Betel, huis van God te gaan kun je Hem niet met een half hart gaan en Hem daar dienen. Hij en allen bij hem thuis moesten alles wegdoen wat niet van God is! Zodat er echte liefde voor de Heer is. En dus zeiden ze: Wij behoren helemaal aan God, Hij is onze God!

Er valt mij iets op in de woorden van Jakob. Hij zegt niet: ‘Ik ga naar Betel om God te bedanken voor mijn rijkdom, voor mijn kinderen, voor mijn bezittingen of voor mijn gezondheid.’ Hij zou daar reden genoeg voor hebben. Nee, Jakob zegt heel iets anders. ‘Laten we naar Betel gaan: daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die op mijn hele reis ter zijde heeft gestaan’ (vers 3). Met andere woorden zegt Jakob, ik ga God danken dat Hij naar mij heeft geluisterd toen ik het moeilijk had. En ik ga God danken dat Hij altijd en overal bij is geweest, hoe mijn route ook is verlopen.’ En het bleek dat deze reden sterk was om het gezin en iedereen in hun huis te sterken om naar Bethel te reizen om God te aanbidden.

We kunnen zeggen, de reden om naar de kerk te gaan is dankbaarheid en het begint bij het belangrijkste dat God geeft: Zijn nabijheid. Jezus Christus vormt het geheim van Gods nabijheid. De Immanuël, in wie God met ons is. God roept ons om te danken voor de komst van Zijn Zoon, Jezus Christus. In Hem is je leven gered. Vanuit Hem leer je Gods liefde en zorg ontdekken achter al die andere praktische dingen.

Broeders en zusters,
Betel betekent huis van God. Kerk als huis van God heeft twee betekenissen: Kerk als gebouw en kerk als gemeenschap. We hebben kerkgebouw nodig om bij elkaar te komen en we in Tilburg zijn de Heer dankbaar dat Hij de kracht en zegeningen heeft gegeven aan Gods families om deze kerk te kopen zodat we hier kunnen kerken. Volgend jaar vieren we 200 jaar bestaan van Paulus kerk. Je leert in de kerk over bidden, luisteren naar het Woord van de Heer, samen zingen en God aanbidden. Kerk als gemeenschap is de plaats waar we de missie van Christus in deze wereld uitvoeren, gevoed worden door Gods Woord en een plek waar we leren om elkaar te vergeven, geduld leren opbrengen omdat iedereen anders is. Om na te denken over alles in je leven. Net als een huis, moet een kerk haar leden ook een plek bieden om te communiceren (lees te relateren) met andere mensen, maar ook met zichzelf.

De kerk zal pas ons thuis zijn als elk lid van de gemeente voelt dat gastvrijheid op een echte manier tot uiting komt in daden van liefde, zoals voor elkaar zorgen, elkaar respecteren, verhalen delen en elkaar vertrouwen. Gods liefde wordt gevoeld door de aanwezigheid van gezinnen in Gods kerk, zodat elk lid zich thuis voelt om aanwezig te blijven in de gemeenschap van degenen die geroepen zijn om Gods liefde en missie in deze wereld uit te drukken.

Het huis wordt pas onze kerk als Gods liefde in het huis tot uiting komt door de gastvrijheid van elk lid, namelijk door zorg, eerlijkheid, bezorgdheid en het verlangen om zich op te offeren voor anderen.

We moeten niet vergeten dat de kerk geen plaats is voor heilige mensen. De kerk is een ziekenhuis waar de zonden van mensen die genezen moeten worden veranderd worden door de kracht van het bloed van Jezus.

De kerk is ook geen showroom waar goede auto's worden uitgestald.

showroom

De kerk is een centrum van verbetering, een werkplaats om alle mensen, inclusief predikanten en ouderlingen, activisten en gemeenten, te verbeteren tot ware kerkleden.
garage1

garage2
Broeders en zusters,
Ik ben er zeker van dat wij allen die vandaag aanwezig zijn, fysiek en online beseffen hoe belangrijk de kerk is als huis van God en als gemeenschap voor ons leven en dat van onze families. Hierin mogen we groeien als persoon, als gezin en als gemeenschap en die dagelijks vernieuwd willen worden. Ervaren de nabijheid van God op elke situatie van ons leven. Hier willen wij thuis komen bij God en God thuis komt bij ons. Dit is de reden dat wij elke zondag hier willen zijn en diverse andere kerkelijke activiteiten betrokken willen zijn. Zodat we samen kunnen groeien als families van Christus die eer brengen aan de naam van de Heer Jezus Christus, het hoofd van de kerk.

In deze Adventsperiode stelt God ons de vraag welke dingen in ons leven die wij moeten gaan reinigen zodat wij zuiver, puur Christus kunnen ontvangen? Laat alle negatieve gedachten varen en brengt het aan de Heer. Ook daden die tegen de wil van God zijn te reinigen. Laten wij de nabijheid van God ervaren in welke situatie dan ook van ons leven en wij vernieuwen onze belofte om naar de kerk te gaan. Tot slot wil ik u een lied in het Indonesisch laten horen met de titel: Keluarga Allah: Gods gezin/Gods familie.

https://www.youtube.com/watch?v=TAUT9moF7TI

Keluarga Allah.
Kami datang dihadirat-Mu
Menikmati kasih-Mu
Membawa seisi rumahku
Sujud menyembah-Mu

Wij komen voor Uw aangezicht
geniet van Uw liefde
ik breng mijn hele gezin
om U te aanbidden

Ini keluargaku, Tuhan
Berkati dan lindungi semua
Jagaiku dan seisi rumahku
Sampai akhir hidupku, Tuhan
Ku mau setia melayani-Mu
Ku bahagia jadi keluarga Allah

Dit is mijn gezin, Heer
Zegen en bescherm ze allemaal
Zorg goed voor mij en mijn hele gezin
Tot het einde van mijn leven, Heer
wil ik U trouw dienen
Ik ben blij bij Gods familie te horen

Amin