Leven om Zijn plan te vervullen schriftlezing: Efeziërs 2:8-10

De preek is hier.