Marcus 10:46-52

Geliefde gemeente. Hebt u zich ooit afgevraagd hoe het is om als blind persoon te leven? In Nederland is er Stichting Bartiméus, een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bartiméus heeft zestien vestigingen verspreid over Nederland. In Zeist kunt u in de ‘donkere belevingsruimte’ zelf ontdekken, beleven en ervaren hoe het is om niet of nauwelijks te kunnen zien. Tijdens de rondleiding in het donker loopt u met een taststok door een volledige donkere ruimte en voert u opdrachten uit. Lukt het u om veilig over te steken, loop door de kinderboerderij, of speel een stukje muziek. Op deze manier ervaart u zelf hoe het is om niets te zien.

Niets te zien

Gelukkig kunnen veel mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland op een volwaardige manier meedoen in de maatschappij. Dat is helemaal anders dan in de tijd van Jezus. De blinden werden toen aan hun lot overgelaten. Ze moesten bedelen om in leven te blijven. Zo was het met de blinde man in onze lezing. Hij heet Bartimeüs, dat wil zeggen: ‘Zoon van Timeüs’, ‘Zoon van iemand die geëerd is’, dus van een belangrijk mens. Maar Bartimeüs zelf stelt niets voor. Hij zit aan de kant, letterlijk en figuurlijk. Hij zit te bedelen.

Bartimeus

Jezus en de leerlingen kwamen in Jericho, een plaats die 30 km ligt van Jeruzalem. Jericho is de laatste stop onderweg naar Jeruzalem. Jezus weet dat Zijn reis naar Jeruzalem een enkele reis is. Geen retourtje. Hij gaat daarheen om te lijden en te sterven aan het kruis. Wat zal door Jezus heen gegaan zijn, toen Hij Jericho uitliep, op weg naar Zijn dood? Jezus heeft alle reden om verzonken te zijn in gedachten. Hij heeft alle reden om voor niemand aandacht te hebben.

Toen Jezus en de leerlingen weer uit Jericho vertrokken, volgde hen een grote menigte. Die menigte, dat zijn de pelgrims, in grote drommen onderweg naar Jeruzalem om daar het Paasfeest te gaan vieren. En Jezus maakt de tongen los! In de menigte zindert het van enthousiasme en verwachting. Wat zal Jezus gaan doen? Zal Hij de Romeinen gaan verjagen, die gehate bezetters? Zal Hij koning worden? Het is één grote kluwen van publiek. Alle reden van Jezus om niet stil te staan. Dat zou een enorme opstopping veroorzaken.

Bartimeüs hoort dat Jezus voorbij komt. Hij begint te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ Hij roept, hij schreeuwt het uit, zo hard hij kan. Maar dat is tegen het zere been van de voorbijgangers. ‘De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden...’ ‘Hou je mond, jij, we kunnen zo niet horen wat Jezus zegt! Stop met dat geschreeuw, val Jezus niet zo lastig!

De roepstem van Bartimeüs is een gebed tot de Heer.Maar zoals wij hier zien, kunnen er zómaar allerlei negatieve stemmen of gedachten zijn, die zeggen: ‘Stop er toch mee met bidden! Dat heeft helemaal geen zin!’ Ik noem er drie van die negatieve gedachten.

1. Negatieve gedachten over God

Deze stem zegt: God wil niet bemoeien met deze wereld. Deze stem is bekend in de filosofie genaamd Deïsme. Het deïsme ziet God wél als de schepper van het heelal, maar stelt dat deze God zich vervolgens niet meer met de wereld bemoeit. God is als een klokkenmaker: die zette een ingewikkeld uurwerk in elkaar (dat wereld heet), dat verder zonder Zijn hulp gewoon blijft werken. Deze eerste stem zegt dus: God wil niet bemoeien met deze wereld. Ook niet met je kleine leven. Val God dus niet lastig met je gebed.

2. Negatieve gedachten van buiten

Deze tweede stem zegt: Waarom moet je bidden? Er is zoveel leed, oorlog en ellende in de wereld. Hoeveel mensen bidden niet iedere dag? Maar er verandert niks. Het wordt alleen maar slechter met deze wereld. Bidden helpt dus niet. Gebruik liever je eigen denken, kracht en mogelijkheid!

3. Negatieve gedachten van jezelf

Deze derde stem zegt: Bidden is zeker goed, maar het komt nu niet van pas. Je hebt nu geen tijd. Druk, druk, druk. Je kunt beter op een ander moment gaan bidden. Later ... nu niet.’ Deze stem willen de mensen in Jericho ook inprenten in de gedachten van Bartimeüs. ‘Stil... stel maar uit .... doe dat maar een andere keer, nu niet!’ Herkent u ze, die drie stemmen, die u ontmoedigen om te bidden? Misschien kunt u nog andere stemmen benoemen.

En toch… Bartimeüs denkt daar anders over! Vers 48: ‘...maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’

Prachtig wat hier staat: hoe méér mensen boos reageren, hoe méér mensen sssst roepen, ssst, hoe hárder hij gaat roepen. Waarom doet hij dat? Dat komt omdat hij weet wie Jezus is! Bartimeüs spreekt Jezus aan met ‘Zoon van David’. Dat was een aanduiding voor de Messias. Bartimeüs is nog blind, maar van binnen, in zijn hart, zijn zijn ogen allang open! Hij ‘ziet’ meer dan de mensen uit zijn omgeving. Hij ziet wie Jezus is: de Messias! Gods Redder op aarde! De Zoon van de Allerhoogste. Hij Zélf is het die hier voorbij loopt. Daarom kan Bartimeüs niet anders dan roepen, des te harder roepen: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 

De Here Jezus is bezig met Zijn laatste reis. Hij heeft alle reden om door te lopen. Maar dat doet Hij niet. Niemand wil de stem van die blinde man horen, maar Jezus wel! Jezus’ oren zijn gericht op het hulpgeroep van die blinde man. Vers 49: ‘Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’...’ Vers 51: ‘Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’

Meestal vraagt Bartimeüs om aalmoes aan iedereen. Maar omdat hij weet wie Jezus is, vraagt hij anders aan Jezus. ‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’, zei Bartimeüs. En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.’ Prachtig. Bartimeüs is niet genezen dat hij een mooi leventje kon opbouwen. Nee, hij is genezen en hij kon zien en hij ging Jezus volgen. Van een blinde bedelaar naar een ziende volgeling van Jezus (vgl. Lucas 18:43).

Om Jezus te volgen, moeten die drie stemmen, die negatieve gedachten (over God, van buiten, van jezelf) één voor één zwijgen!Want Jezus laat het zien, Hij laat zien wie God is. Hij laat zien wat die liefde van God betekent voor ieder mensenkind. Stem één (negatieve gedachten over God), die zei: God bemoeit niet met de mens. Maar wat doet Jezus? Iedereen moet stoppen, er ontstaat een enorme verkeerschaos daar in Jericho. Waarom? Omdat hier een blinde bedelaar is, een uitgestoten iemand, niets waard in de ogen van de menigte, maar wel een persoon die de Messias heeft aangeroepen! Een persoon vol geloof, vol hoop, vol verlangen! Iemand die in de ogen van Jezus al Zijn aandacht waard is. Iemand die geliefd en gekend is door Hem. Denk nooit dat u niet meetelt voor God. Denk nooit dat u, jij niet welkom bent met uw gebed. Jezus houdt van u en Hij wil uw gebed horen. God luistert graag naar de gebeden van Zijn kinderen.

En zo moet ook stem twee zwijgen (negatieve gedachten van buiten). Schenk geen aandacht aan die negatieve gedachten. Laat die stemmen en gedachten zwijgen! Zoals Bartimeüs, die niet beïnvloedt wordt door de stem van buiten. Wanneer hij die stem hoort, roept hij Jezus des harder. Bidden helpt! Door te bidden komen we naar de troon van de Allerhoogste. Door te bidden krijgen we rust en kracht die nergens anders te vinden is. Door te bidden, bouwen we op de Heer en niet op onze eigen kracht.

Stem twee moet zwijgen, maar stem drie ook (negatieve gedachten van jezelf) die zegt: ‘Nu is het geen geschikt moment. Je kunt beter later bidden.’ Ik zal eerlijk zeggen: ik bid elke morgen, maar elke morgen is het een gevecht om diepgaand te bidden. Altijd wordt mijn aandacht afgeleid: het nieuws (Ik wil altijd op de hoogte zijn van wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ook in Indonesië), of een appje, of een afspraak, of dit of dat. De duivel wil niet dat je bidt! Altijd zegt hij weer: ‘Doe het maar later!’ Maar het bekende spreekwoord herinnert ons: ‘van uitstel komt afstel.’ Als Bartimeüs had gewacht, was er geen nieuwe kans gekomen want dit was de laatste keer dat Jezus door Jericho liep. Stel het dus nooit uit om te bidden. Laat u door niets en niemand weerhouden om te bidden.

Op een dag kreeg een tiener een nieuwe telefoon.  Zij was erg blij. Zij liet het trots zien aan haar beste vriendinnen. ‘Kijk. Het is prachtig wat je er allemaal mee kan. Je kan het vouwen. Als ik hem aanzet, zie ik als eerst een prachtige foto van mijn vakantie. Als ik een schermpje naar links ga, kom ik uit bij het weerbericht. Het localiseert automatisch waar ik ben: Ik ben in de Pauluskerk in Tilburg en het is nu 28 graden (dat was in de zomer). Ik kan er ook mee op sociaal media: instragam, tik-tok. Ik kan ook allerlei nieuws lezen (niet alleen de dominee)’. Een van haar vriendinnen zei vervolgens: ‘Ja, je kan ook nog foto's maken met allerlei grappige achtergronden.’ Een andere vriendin zei: ‘Je kan ook nog mailen en het als agenda gebruiken.’ De laatste vriendin zei uiteindelijk: ‘Vergeet niet. Je kan er ook nog mee bellen...’

Inderdaad. Zo is het ook met ons leven. Het leven heeft zoveel dingen te bieden. Wij kunnen zoveel dingen gaan ondernemen en ontdekken. Wij genieten ervan! Door de drukte en bezigheden vergeten we soms wat het belangrijkste is in ons leven. Dat we een persoonlijke relatie met God mogen opbouwen. Dat we simpelweg tot God kunnen bidden. Daar ligt de kern. Je kan God op elk moment bellen, en Hij zal nooit ophangen. Al is er geen Internet, al is er geen signaal kunnen we God nog steeds bereiken. ‘Vergeet niet. Je kan er ook nog mee bellen...’

De Bijbel leert ons dat we niet alleen moeten bidden, maar vooral moeten blijven bidden! Volhardend in het gebed. Zoals Paulus zegt in I Tessalonicenzen 5:17: ‘Bid onophoudelijk’.

Geliefde gemeente. God verlangt ernaar dat wij persoonlijk tot Hem komen in het gebed. De Here Jezus staat kláár voor jouw, uw gebed. Als Messias heeft Hij alle macht. En als Messias heeft Hij een liefdevol hart voor mensen. Hij kan helpen en Hij wil helpen. Jezus luistert en verhoort ons gebed volgens Zijn plan, op Zijn tijd en op Zijn manier! Hij weet wat het beste is voor Zijn kinderen. Laten we al onze noden bij Hem brengen en om Zijn medelijden roepen. Ook de noden van deze wereld! Geloof in Jezus. Vertrouw op Zijn liefde en hulp! Zoals in het lied uit PKJ 197 zeggen we: ‘Open mijn ogen. Ik wil Jezus, mijn Heer zien’.

Amen.