Mattheüs 1:21-23 en Lukas 5:22-23

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,
Door het korte drama waar we eerder getuige van waren, blijkt hoe kwetsbaar ons leven als mensen is. Angst, vrees, falen en bitterheid in het leven, fysieke zwakte en emotionele wonden die we ervaren zijn enkele voorbeelden van hoe kwetsbaar ons leven is.

De pandemieperiode en de verschillende natuurrampen die zich hebben voorgedaan, hebben ons ook allemaal herinnerd aan de menselijke kwetsbaarheid. Hoe sterk, slim en geweldig we ook zijn, het blijkt dat we maar beperkte mensen zijn. Ook al willen we het wel en proberen we het, het blijkt dat we niet alle gebeurtenissen in dit leven in de hand kunnen hebben of kunnen beheersen, volgens onze wil of onze belangen.

Afgelopen vrijdag 16 december heb ik aan den lijve ondervonden hoe kwetsbaar wij mensen zijn. Het regenwater dat de vorige nacht was gevallen, bevroor die dag tot ijs en de wegen waren daardoor extreem glad. Het kwam veel in het nieuws, en er waren veel incidenten van mensen die door de gladheid waren gevallen, waaronder ikzelf. Broeders en zusters, kunt u zich voorstellen dat als een grote vrucht van de doerian valt, dit ons kan laten schrikken? Vooral iemand die slank is, uh, ik bedoel, die zo groot van postuur is als ik, die uitgleed! Sommigen zullen vragen: “Hoe is dat nu weer mogelijk?”

Hoewel ik heel voorzichtig liep en geen gladde schoenen droeg, gleed ik uit en viel ik evengoed. Toen ik viel, probeerde ik natuurlijk op te staan. Ik kroop als een baby die leert te staan. Het bleek dat ik niet kon opstaan, omdat alles glad was. Stel je voor, gewoon weer staan, ik kon dat niet. Gelukkig waren er op dat moment enkele schoolkinderen die langskwamen en me zagen vallen.

Ze kwamen dichterbij en spraken me aan. Gaat het goed, meneer? Toen werd ik door 4 van hen opgetild. 1 jongen en 3 meisjes. Toen ik weer kon opstaan, bedankte ik hen. Toen probeerde ik naar mijn auto te lopen, die geparkeerd stond. Ik liep slechts één stap en gleed opnieuw uit en viel dus voor de tweede keer. Deze keer kon ik alleen maar op de gladde weg blijven zitten. Opnieuw hielpen de schoolkinderen me met opstaan en deze keer te blijven staan. Wat is ons leven kwetsbaar

Evenzo voelen we ons machteloos tegenover de huidige energiecrisis die een gevolg is van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We weten allemaal hoe belangrijk energiebronnen, zoals olie of aardgas, zijn voor het menselijk leven. Die energiebron, die benzine, diesel of elektrische energie kan produceren, die ons in staat stelt om te koken voor voedsel, die ervoor zorgt dat de lichten aangaan, die voertuigen laat rijden en fabrieksmachines laat draaien, zorgt ook voor de verwarming die we in deze winter nodig hebben om te functioneren. Zonder een energiebron kunnen we ons de impact op de economie en het menselijk leven in de wereld voorstellen

Maar wat interessant is, is dat de brandstoffen die we nodig hebben en die ook erg belangrijk zijn voor het menselijk leven, worden geproduceerd uit de overblijfselen van gewassen of natuurlijke rijkdommen uit het verleden die erg oud zijn, en die zijn verwerkt door een lang proces, zodat ze energiebronnen kunnen vormen die zeer kostbaar zijn, erg nuttig voor het overleven van de mens in het heden en de toekomst.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, Een van onze docenten aan de Theologische School schreef ooit een boek dat de gebeurtenissen van Kerstmis met brandstof verbond. Hij zei dat wanneer we Kerstmis vieren, wat we vieren niet in de eerste plaats de datum van Jezus' geboorte is. Wat we vieren is het geloof dat God bereid is om naar Zijn volk te komen.

Geloven dat God in ons leven is gekomen, is als brandstof die energie opwekt. Dat wil zeggen, de gebeurtenis van Gods komst in de wereld is als een bron van spirituele energie die persoonlijke overleving ondersteunt en die leeft in mensen, zowel in het gezin en de werkomgeving als in de samenleving.

Onze passage laat duidelijk zien dat het historisch kan worden aangetoond, het verhaal van hoe God tot Zijn volk is gekomen in Jezus – de Nazarener. En voor ons, christenen, is de herdenking van de geboorte van Jezus, Kerstmis, het resultaat van Gods heilsplan en herstelplan voor deze wereld. God is vlees geworden in Jezus, kwam naar deze wereld om de mensheid en de wereld te redden en te herstellen

De discipelen van Jezus hebben toen zelf ervaren dat Jezus, die bij hen was, geen gewoon mens was maar ook God. Ze waren hier getuige van en ervoeren de goddelijke liefde en kracht van hun Meester. Jezus was gekomen en begeleidde hun levensreis vol ups en downs. Immanuel - God met ons.

De discipelen waren zich er ook bewust van dat degene die met hen deelde, met degenen die honger en dorst hadden, die mensen hielp die moe en ziek waren, die streed voor mensen die werden veracht en die niet eerlijk werden behandeld, die zelfs zonden van mensen kon vergeven, geen gewone leraar was, maar God de Almachtige, die macht had over en zorg droeg voor het kwetsbare menselijke leven. De ervaring van liefde en vriendschap met Jezus van Nazareth werd het begin van het geloof dat God in menselijke gedaante tot Zijn volk is gekomen.

De kern van het christelijk geloof, dat de basis vormt voor het vieren van Kerstmis, is dat een liefdevolle God bereid is om te komen om mensen te redden en te herstellen van de straf op de zonde. Hij is geen God die enkel maar ver weg in de hemel woont. Evenmin is God onverschillig voor menselijke strijd en kwetsbaarheid. Maar hij is de God, die Zichzelf heeft vernederd om gelijk te worden aan mensen. Hij is aanwezig en neemt deel aan het menselijk lijden. Hij kwam niet alleen om ons te redden, maar hielp ook de strijd van de mensheid om het herstel van het leven te ervaren.

Misschien is het kerstverhaal voor ons een oud verhaal dat we vaak hebben gehoord. Maar dit oude verhaal kan zijn als olie en aardgas: hoe ouder de energiebronnen, hoe meer hoop op leven. Mensen worden gemakkelijk wanhopig als ze het kwaad, de wreedheid en het onrecht zien dat in deze wereld voorkomt. Mensen voelen zich zo "klein" en hulpeloos bij overstromingen, stormen of aardbevingen die deze wereld treffen. Misschien vragen we ons af hoe we de toekomst tegemoet kunnen blijven zien?

We zijn echter dankbaar dat we niet alleen zijn. God is gekomen om ons te helpen en te herstellen. Kerstherdenking is een oud verhaal dat ons een bron van spirituele energie geeft om de moed erin te houden en te strijden in dit leven. Het is niet gemakkelijk, maar wij kunnen dit door te blijven geloven dat God naar ons toe is gekomen, ons helpt om op te staan uit kwetsbaarheid of hulpeloosheid als gevolg van de zondeval van de mens.

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus, De huidige toestand van de wereld mag ons niet slap maken in het uitvoeren van de plichten en roeping die God ons heeft toevertrouwd, zowel persoonlijk als als Zijn kerk. Vooral bij het herdenken en vieren van Kerstmis blijven we enthousiast en creatief om te blijven prediken en getuige te zijn van het vreugdevolle nieuws van de Kerst, dat hoop geeft en vrede brengt aan de mensheid en aan deze wereld.

We zijn echt dankbaar dat we dit jaar kerstmis verwelkomen, dat we weer kerstliederen kunnen zingen, kerstbezoeken kunnen brengen aan mensen die ouder zijn en moeilijk kunnen reizen, zodat ook zij samen de vreugde van Kerstmis kunnen voelen en vieren. Laten we eens kijken naar enkele van de kerstzang-activiteiten van dit jaar. (Videoclips)

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,
De Here Jezus - de Vredevorst, is in de wereld gekomen en heeft het vreugdevolle nieuws van redding aan de hele mensheid gebracht. We kunnen de vrede en vreugde van Kerstmis alleen voelen en ervaren als we ons hart openen voor vrede en gemeenschap met God.

Het geluk van het leven in deze wereld hangt niet af van onze omstandigheden, maar van de keuzes die we maken. En de sleutel tot echt geluk als gelovigen is wanneer we ons hart openen en Jezus accepteren - de Vredevorst, om in ons leven te zijn en te regeren. Vrolijk kerstfeest 2022. God zegene ons allen. AMEN.