Schriftlezing: Psalmen 139:13-16

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,
Vandaag heb ik aardbeien meegenomen. Houden jullie van aardbeien? Aardbeien zien er echt mooi uit met hun prachtige rode kleur. Het is daarom niet verbazingwekkend dat veel kunstwerken de vorm van een aardbei hebben gekregen. Echter, deze aantrekkelijke vrucht gaat snel kapot vanwege zijn zachte textuur.

Deze eigenschap van de aardbei, mooi zijn maar kwetsbaar, heeft ervoor gezorgd dat ze hun naam hebben verleend om de huidige generatie mee aan te duiden, de aardbeigeneratie (strawberry generation).

Strawberry

Met deze term word in het algemeen de jonge generatie aangesproken die afhankelijk is van technologie en gewend geraakt aan sociale vooruitgang. Veel mensen gebruiken deze term ook in negatieve zin om aan te tonen dat deze generatie mentaal zwak zou zijn en gemakkelijk opgeeft.

Wat is de aardbeigeneratie? De aardbeigeneratie is een term die het fenomeen van de huidige jonge generatie beschrijft. Waar ze meestal grote ideeën en creativiteit hebben, vallen ze gemakkelijk uit elkaar als een aardbei wanneer ze een beetje druk ervaren.

Zoals Professor Rhenald Kasali stelt in zijn boek Strawberry Generation,

Strawberry titel

is deze generatie een slimme generatie met veel ideeën en een hoge mate van creativiteit. Maar helaas geven ze ook heel gemakkelijk op, zijn ze snel gekwetst, traag, egoïstisch en pessimistisch over de toekomst.

Wanneer we teruggaan in de tijd, verscheen de term aardbeigeneratie voor het eerst in Taiwan, om de jongere generatie te beschrijven die na 1981 (post 1980) is geboren en moeite heeft om met sociale druk om te gaan, in tegenstelling tot hun ouders toen ze jong waren.

Wat zijn de eigenschappen van de aardbeigeneratie?
Natuurlijk kunnen niet alle jongeren onderdeel van de aardbeigeneratie worden genoemd. In feite zijn er bepaalde kenmerken waardoor een persoon tot deze groep behoort. De kenmerken die voor deze generatie gelden zijn onderverdeeld in twee typen, zoals hieronder:

Positieve eigenschappen van de aardbeigeneratie

1. Ze houden van uitdagingen
De aardbeigeneratie heeft de neiging om eentonigheid of dezelfde routines te vermijden. Ze houden van iets nieuws en uitdagends. Dit wordt als iets redelijk goeds beschouwd, omdat het hun carrière in de toekomst kan helpen.

2. Ze werken niet alleen voor geld
Het is algemeen bekend dat één van de doelen van werken is om geld te verdienen om in het levensonderhoud te voorzien. Maar de aardbeigeneratie heeft een andere kijk op werk. Werk is voor hen niet alleen een kwestie van geld verdienen, maar ook van het ontwikkelen van interesses en talenten (passie). Dit is ook één van de redenen waarom deze generatie veel creativiteit heeft.

3. Ze hebben de moed om hun mening te geven
Ze aarzelen niet om uitdrukking te geven aan wat ze voelen of de briljante ideeën die ze hebben te delen. Dit is zeker goed voor de groei van een bedrijf.

4. Ze passen zich makkelijk aan nieuwe technologie aan
De aardbeigeneratie heeft verstand van techniek. Hun vermogen om zich gemakkelijk aan de nieuwe tijd aan te passen, kan in verschillende aspecten van het leven helpen om beter te worden.

Negatieve eigenschappen van de aardbeigeneratie

1. Ze zitten vast in hun comfortzone
Opvoeding speelt een belangrijke factor bij het ontstaan van de aardbeigeneratie. Onderricht van ouders dat kinderen te veel verwent, kan resulteren in een onrealistische mentaliteit. Op het werk vragen veel jonge mensen tegenwoordig bijvoorbeeld een hoog salaris zonder te weten of hun vaardigheden in overeenstemming zijn met de behoeften van de markt of niet.

2. Ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel
Er is een inherente terughoudendheid in deze generatie om verantwoordelijkheid te nemen voor acties die ze bewust ondernemen. Niet zelden delegeren velen van hen de schuld aan anderen.

3. Ze geven snel op
Het derde kenmerk van de aardbeigeneratie is gemakkelijk te herkennen. Ze zijn erg kwetsbaar en bezwijken gemakkelijk voor verschillende vormen van sociale druk die ze om zich heen ervaren. Hierdoor klagen ze heel gemakkelijk en voelen ze zich beledigd.

4. Ze hebben vaak onrealistische verwachtingen
Hoop en verlangens komen niet altijd uit volgens plan. Deze generatie staat erom bekend onrealistische verwachtingen te hebben en vaak hun wil op te dringen. Op de werkvloer worden ze vaak bestempeld als trage, ongehoorzame, arrogante en egoïstische werkers.

Aanleiding tot de opkomst van de aardbeigeneratie
In het boek van prof. Rhenald Kasali zijn er verschillende factoren die de opkomst van de aardbeigeneratie in gang hebben gezet, uiteengezet. Deze factoren zijn de volgende:

1. Opvoeding van de ouders
Ouderlijke opvoeding speelt een belangrijke rol bij de groei en ontwikkeling van kinderen, vooral bij het vormen van het karakter van kinderen. Als ouders te toegeeflijk zijn, overbezorgd zijn en zich voortdurend bemoeien met waar het kind mee te maken heeft, maakt dit kinderen afhankelijk van hun ouders, waardoor ze het moeilijk vinden om alles, goed of slecht, voor zichzelf te beslissen.

In plaats van te veel betrokken te raken en kinderen te 'sturen', kunnen ouders optreden als volwassenen die hun mening kunnen geven en begrip kunnen tonen voor een probleem of beslissing. Bijvoorbeeld door het vertellen van de gevolgen van een handeling vanuit verschillende perspectieven gezien. Leer kinderen hoe ze hard werken kunnen waarderen door indirect te geven waar kinderen om vragen, laat ze begrijpen dat alles tijd en opoffering vereist. Focus niet alleen op het resultaat maar ook op het proces.

2. Labelling of aanroepen door ouders
De trigger voor de opkomst van de tweede aardbeigeneratie is de etikettering of aanduiding die door de ouders wordt gegeven. Een woord, ook al wordt het per ongeluk gezegd, kan een enorme impact hebben, vooral als het woord herhaaldelijk wordt gezegd. Zoals de ouders van tegenwoordig vaak doen door hun kinderen bepaalde namen te geven. Zowel woorden met een goede connotatie als woorden die niet uitgesproken mogen worden.

Kinderen bijvoorbeeld lui, traag, incompetent, onhandelbaar, enzovoort noemen, zal in de toekomst een effect hebben op hun mentaliteit. Ze zullen zich minder zelfverzekerd voelen en aarzelen om te vechten voor wat ze willen, omdat ze geloven in wat hun ouders hebben gezegd.

Hetzelfde geldt voor labels die een positieve betekenis hebben, zoals een kind prinses noemen, het slimste kind, het grootste kind, enz. zullen ervoor zorgen dat kinderen de neiging hebben om arrogant te worden en het gevoel krijgen dat ze altijd gelijk hebben, zodat ze het moeilijk zullen vinden om te accepteren wanneer er andere kinderen zijn die beter presteren dan zijzelf. Een positieve etikettering kan kinderen dus ook overdreven zelfverzekerd en egoïstisch maken.

3. Zelf-diagnose zonder deskundig advies
Technologische vooruitgang ondersteunt momenteel onze samenleving om geavanceerder te worden en gemakkelijker de nieuwste informatie te krijgen. Maar helaas gaat dit niet parallel met voldoende geletterdheid, zodat velen in de aardbeigeneratie alles direct tot zich nemen zonder wat tijd te willen besteden aan waarheidsvinding.

Bijvoorbeeld als er iets met hen is gebeurd. Ze hebben de neiging om meteen te Googlen of netizens op sociale media te vragen. Dit is niet helemaal verkeerd, maar het resultaat zal anders zijn als ze ook gewoon iets geloven zonder de waarheid te willen valideren. Dat is de discussie over de aardbeigeneratie. Kortom, elke generatie heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Het belangrijkste is hoe wij, als de vorige of huidige generatie, hand in hand kunnen samenwerken om een generatie voort te brengen die een betere beschaving creëert.

Daarom is het erg belangrijk voor ons om te begrijpen waar we vandaan komen. Wie is de bron van ons leven? Door onze oorsprong of bron te kennen, begrijpen we ook wat ons doel in het leven is. Er zijn verschillende theorieën over de schepping van de mens, maar voor ons is het God die de mens heeft geschapen. Hij is de grote Kunstenaar die ons heeft gevormd. De schrijver van Psalm 139 beschrijft in onze passage van vandaag zijn geloofsbelijdenis dat de mens Gods meest wonderbaarlijke schepping is.

Hij beschrijft hoe de mens wordt gevormd vanuit de moederschoot (vers 13). Nieren (?) zijn organen en het symbool van de diepste en verborgen bewegingen van de mens. God weeft de mens in de moederschoot. Ik ben dankbaar dat ik het embryo van mijn zoon Philip kon zien toen hij in Santi's baarmoeder zat. Het is Gods verbazingwekkende werk dat de mens door God wordt "geweven"!

Omdat de mens Gods schepping is, is niets voor Hem verborgen, ook geen menselijke botten (vers 15). In het hele scheppingsproces van de mens ziet en kent God ons (vers 16). Hij ziet niet alleen wanneer we kinderen (embryo's) gaan krijgen, maar ook de dagen die hem gegund zullen zijn nog voordat hij er is. Menselijke dagen zijn gevormd of gepland door God. Voordat dit alles gebeurde, zag en leidde Hij hem.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,
Door deze passage drukt de psalmist zijn geloof uit in de alwetende Heer God, die niet alleen de mens heeft geschapen, maar zijn schepping ook heel goed kent. Voor de psalmist is het 'kennen' geen abstracte theorie, maar een levende ervaring. Dat wil zeggen, de ervaring van gekend te zijn vindt plaats door de ervaring van beschermd zijn, aangeraakt worden, gevonden en naar het levenspad geleid worden.

Ik nodig jullie uit om naar een videoclip te kijken over de grootsheid van Gods werk, met de geboorte van een kleine baby uit Canada, Tru Beare genaamd, die 14 weken te vroeg werd geboren. Hij weegt iets meer dan een hamster. Slechts 350 gram, erg klein en prematuur. Maar met zorg en een vleugje liefde is Tru uiteindelijk in staat om te overleven en groot te worden (zie videoclip).

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,
De mens kent zichzelf omdat hij door God wordt gekend. Perfecte kennis van onszelf is in God en niet in ons. Het wonderbaarlijke geheim van Gods kennis begint bij onze komst in de baarmoeder van de moeder. Er gebeurt iets magisch tussen het toekomstige kind en de moeder. Psalm 139 onderwijst ons allemaal om te leren leven door God, die ons altijd en overal kent, Hem altijd te gedenken. Niets is voor Hem verborgen. Waar we ook heen gaan en wat we ook doen, Hij weet het!

We zijn allemaal dankbaar voor de aanwezigheid van Joshua Yu Han Tang te midden van de families Joey Tang en Esther Lie. Ook Joey en Esther hadden het moeilijk, voorafgaand aan de geboorte van Joshua. Maar zoals ik al zei in het doopgesprek: Joshua is van God en hij is toevertrouwd aan Joey en Esther.

Joey en Esther worden door God gekozen en vertrouwd, zodat Joshua door jullie opvoeding en zorg als ouders God, de Eigenaar, kan ervaren en leren kennen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om deze nobele taak uit te voeren en er zijn veel uitdagingen. Daarom heb je hulp, wijsheid en liefde van God nodig. Joshua en andere schepselen van God zijn niet alleen ontzagwekkend maar ook zeer kostbaar in Gods ogen!

Joey en Esther, evenals de uitgebreide familie Tang en Lie, gefeliciteerd met Joshua's doop. En aan de gemeente, laten we Joshua Yu Han Tang in ons midden verwelkomen, als een lid van Gods grote familie. We zijn ook allemaal verantwoordelijk voor de groei van Gods kinderen die ons zijn toevertrouwd, zowel fysiek als geestelijk, zodat zij de positieve eigenschappen van de aardbeigeneratie kunnen verwerven, God vrezen en standvastig zijn in het aangaan van de uitdagingen van het leven. God zegene ons allemaal.

AMEN