Bijbellezing: Jakobus 3:5-10

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,
Laten we eens luisteren naar fragmenten van een lied dat ooit populair was in Indonesië. In dit lied wordt gezegd dat "de tong geen bottheeft"; inclusief de rundertong is ook zonder been. (Foto 1) Daarom is rundertong zo lekker als eten (Foto 2,3,4)

Nou, hoe zit het met de menselijke tong. (Foto 5) God heeft de mens een tong gegeven met als doel gebruikt te worden om God te loven maar met het gevaar, dat we met diezelfde tong ook medemensen kunnen vervloeken. Zoals de schrijver van het boek Jacobus ons eraan herinnert: "Met onze tong loven wij God...en met onze tong vervloeken wij de mens… door diezelfde mond klinkt een zegen en een vloek….”(Jakobus 3:8,9) Dus de tong kan positieve en negatieve woorden uitbrengen.

De tong is een orgaan dat een zeer belangrijke rol speelt bij het proeven en spreken. De tong is ook hard nodig om woorden te spreken. Tong is ook gerelateerd aan de eenheid van taal zoals uitgelegd in het boek Genesis bij de bouw van de Toren van Babel. De spraakverwarring en de verstrooiing van de mensheid vonden tegelijkertijd plaats. Er zijn velen die bemerken dat deze gebeurtenis van taalverwarring niet plotseling kwam, maar geleidelijk, zodat ze van elkaar werden gescheiden.

Aan de andere kant, elders in de Bijbel, namelijk in Markus 16:17, is "vele talen" een nieuwe genade gave die geen echte taal is (of een taal die is gecreëerd door wereldse kennis), maar een taal van een gemeenschap die God verheerlijkt en prijst voor Zijn wonderbaarlijke Genade.

Broeders en zusters, nogmaals, de woorden die we spreken of uiten kunnen ook gevaarlijk zijn. Onze woorden kunnen iemands hart pijn doen en gewond maken, daarom moeten we voorzichtig zijn met de woorden die uit onze mond komen. De schrijver van het boek Jacobus herinnert iedereen eraan "snel te horen, langzaam te spreken en traag tot toorn" te zijn (1:19). In Spreuken 18:21 zegt koning Salomo: "Leven en dood zijn in de macht van de tong, wie het graag koestert, zal de vrucht ervan eten."

In ons Bijbelgedeelte beschrijft de schrijver van het boek Jacobus de enorme kracht die de tong heeft. Het is dus noodzakelijk dat de discipelen van Christus zeer voorzichtig zijn in het gebruik van de tong. Jakobus benadrukt dat het niet beheersen van de tong ervoor kan zorgen dat iemands aanbidding tevergeefs is (Jakobus 1:26).

De invloed van de tong op iemands leven is zo groot dat Jacobus de menselijke tong vergelijkt met het bit in de mond van een paard (3:3), een klein roer in een groot schip (3:4) en een klein vuurtje, maar het kan een grote bosbrand veroorzaken (3:5). Een ongebreidelde tong kan een destructieve kracht worden en kan zoveel onrecht en onrechtvaardigheid veroorzaken of gaat zo ver dat het iemands hele leven kan bezoedelen.

Geestelijk kan de tong erg giftig zijn voor jezelf en voor anderen. En de tong kan niet getemd worden door menselijke inspanning alleen. Dat wil zeggen, het is moeilijk voor mensen om de tong onder de knie te krijgen omdat de tong wild is en (soms) niet kan worden beheerst.
Door de zonde verliest de mens het vermogen om zichzelf te beheersen, inclusief zijn eigen tong. Hebben we onze tong al kunnen beheersen?

Het is echter niet onmogelijk voor Christenen om het onhandelbare orgaan in onvolmaakte mensen te temmen, want door de kracht van de Heilige Geest kan een persoon zijn tong in bedwang houden en zijn persoonlijkheid hervormen.

Er zijn zoveel mensen die de kracht van woorden niet beseffen. Als gevolg hiervan zijn er veel woorden die niet worden gecontroleerd, zoals negatieve woorden. Als een leider zich onbewust is van de kracht van woorden, kan dit ertoe leiden dat ondergeschikten zwak, beledigd of pessimistisch worden, wat natuurlijk de prestaties van ondergeschikten schaadt.

Als in de familiecontext negatieve woorden hartzeer kunnen veroorzaken, maak dan de relatie tussen man / vrouw, kinderen of het hele huishouden koel. Daarom moeten we ons realiseren hoe groot de impact van woorden is, of het nu negatieve of positieve woorden zijn.

Hoe moeten wij als Christenen onze tong gebruiken? Gebruik onze tongen om God te verheerlijken. Beheers ons hart en zeg woorden die anderen tot zegen zijn. We moeten consequent zijn in het gebruik van de tong. Net zoals een boom geen 2 soorten fruit kan voortbrengen, en een bron geen zoet en zout water kan voortbrengen. We moeten onze tong geen moment voor God gebruiken, om vervolgens vloekwoorden en belediging en uit te preken.

Er wordt elke dag zoveel schade aangericht door ongecontroleerde tongen. Hoe noodzakelijk is het dat we onze tong en de woorden die we spreken moeten beheersen. Relaties met anderen zullen enorm verbeteren als we onze tong kunnen beheersen. Veel mensen hebben last van "de tong". We vergeten vaak dat kwetsende woorden mensen ongelukkig maken. De Bijbel zegt duidelijk dat de tong is als een beest dat moeilijk te temmen is.

We hebben elkaar allemaal ooit pijn gedaan, namelijk met onze tong. De schrijver van Jacobus zegt duidelijk hoeveel last onze tong andere mensen kan bezorgen. Hebben we gelogen? Hebben we ooit gemene en onvriendelijke dingen tegen anderen gezegd die hen pijn deden? Zijn we ooit onmachtig geweest om onze woede te beheersen en te zeggen wat ons bezighoudt? Er zijn veel andere manieren om mensen te kwetsen met woorden die onwaar of onvriendelijk zijn, ook al weten we dat ze niet mogen worden gezegd.

Gods Woord zegt dat de tong als vuur is en vol kwaad of zonde. Alleen de Heilige Geest kan onze tong beheersen en ons ervan weerhouden slechte woorden te zeggen. Onthoud dat wanneer we in de verleiding komen om iets te zeggen dat niet waar is over andere mensen, we snel de Heilige Geest moeten vragen om ons hart te bewaken om geen leugens te zeggen die andere mensen schade berokkenen.
Woorden kunnen ook onze toekomst bepalen. Bij het spreken moeten we altijd voorzichtig zijn, omdat onze woorden een weerspiegeling zijn van onze persoonlijkheid. We zullen door mensen gekend worden door wat we zeggen, onze houding en ons gedrag zullen door mensen beoordeeld worden en een teken geven van wie we zijn.

Over het algemeen kunnen we iemand kennen door zijn woorden. Woorden zijn de hoorbare inhoud van gedachten. Uit onze woorden kunnen mensen met ons sympathiseren of ons haten. Onze dagelijkse spraak zal getuigen dat we kinderen van God zijn of niet.

We hebben gezien dat de tong niet door mensen beheerst kan worden. Wat vaak gebeurt, is dat mensen worden beheerst door de woorden van hun tong. Voor ons beheerst alleen God de tong. Daarom komen goede, verfrissende en vredige woorden Voort uit de menselijke tong geleid door de Heilige Geest.

Alleen de Heer Jezus kan een goede kleur aan ons hart geven en Hij kan ons hart veranderen. Geloof in de Heer Jezus Christus is de manier om een gebroken hart of een troebele bron te herstellen. Kom daarom tot Hem zodat ons hart vernieuwd zal worden en we positieve woorden zullen hebben die de kracht hebben om te motiveren, inspireren en bemoedigen en troosten.

Laten we de tong ten goede gebruiken en anderen tot zegen zijn. Het is niet de tong die ons beheerst, maar wij beheersen de tong. We kunnen beginnen door onszelf te trainen om met Gods woord om te gaan, zodat we woorden vermijden die anderen kunnen kwetsen.

Laten we onze tongen gebruiken om te getuigen van de liefde van Christus voor mensen door middel van zinnen van troost, bemoediging, zachte berisping en opbouwing. Laten onze tongen anderen niet kapotmaken, maar hun leven opbouwen.

Wijlen Eka Darmaputra geeft enige praktische leidraad bij het spreken, vooral wanneer we kritiek gaan overbrengen. Voordat we onze mond opendoen, is het goed als we ons eerst afvragen:

  1. Is het waar wat we willen zeggen?
  2. Moeten we dit doorgeven? Wat is ons werkelijke doel als we dit zeggen?
  3. Is het de juiste manier waarop we het zeggen? Is het verstandig hoe we het overbrengen? Welke woordkeuze gebruiken we? Er zijn veel manieren waarop we vandaag de dag spreken. We zien hoeveel relaties stuklopen door reacties via WA, FB. Zelfs worden veel van de geschillen overgebracht met verzen uit de Bijbel. Werkelijk om je zorgen over te maken.

Om deze overdenking te beëindigen, nodig ik ons allemaal uit om een videoclip te bekijken van een kleinzoon van Dr. Charles Stanley - die stierf op 18 april. Matt Brodersen, hoewel de kleinzoon van een predikant, was betrokken bij een slecht milieu en was ook verslaafd aan drugs en alcohol. Hij ondervond ook ernstige depressies en eenzaamheid. Hij overwoog zelfs zelfmoord te plegen.

Maar zijn opa, dr. Charles Stanley, belde hem op het juiste moment en zei: "Geef Jezus nog een kans." (Videoclip) Die woorden van Dr. Charles Stanley werden door God gebruikt om zijn kleinzoon te redden. Matt zei dat als hij niet had geluisterd en zijn grootvader niet had gevolgd, hij 6 jaar geleden was overleden.

Broeders en zusters, dit verhaal is een van de vele andere waargebeurde verhalen over hoe eenvoudige woorden, maar vergezeld van grote liefde, iemands leven kunnen veranderen en herstellen. (helen)

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,
Inderdaad, de tong heeft geen bot, maar het is sterk genoeg om leven te vernietigen of in stand te houden. Laten we eens kijken naar het vers van levensvernieuwing uit Efeziërs 4:29 en dat ons er duidelijk aan herinnert: "Laat geen vuile woorden uit uw mond komen, maar gebruik goede woorden om op te bouwen, waar nodig, zodat degenen die ze horen, een liefdevolle genade verkrijgen.” God zegene ons allemaal.

Amen.