Bijbellezing: Handelingen 1: 6-11

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, waar denken we aan wanneer we ons de Here Jezus voorstellen die opvaart naar de Hemel? Er bestaan zeker meerdere opvattingen over. Waarom? Omdat we alleen van de gebeurtenis van Jezus’ hemelvaart afweten door de getuigenis van de discipelen van Jezus, zoals deze wordt beschreven in de Bijbel. Maar zelfs in de Bijbel wordt er weinig verteld over de hemelvaart van de Here Jezus.

Als dat zo is, waarom wordt Hemelvaartsdag dan beschouwd als zo’n belangrijke gebeurtenis dat het een kerkelijke feestdag geworden is, net als Kerstmis, Goede Vrijdag en Pasen? De hemelvaart van de Here Jezus heeft zeker een belangrijke betekenis voor ons als volgelingen van Christus. Waarom zouden we anders deze dag gedenken?

Voordat we ingaan op de betekenis van de hemelvaart, is het goed voor ons om de uitspraak "de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel" goed te begrijpen. In zijn boek "Today's Dogmatics" vergelijken Van Niftrik en Boland de gebeurtenis van de hemelvaart met de gebeurtenis van de geboorte van de Heer Jezus. In het geval van de geboorte van de Heer Jezus is er de uitspraak "de conceptie van de Heilige Geest en de geboorte van het kindje Jezus uit de maagd Maria". Dat wil zeggen, als een teken dat wijst op het geheim van Christus' komst in de wereld. Jezus was geen gewoon mens, maar Hij kwam uit de hemel – van God.

Ook de uitspraak "de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel" is bedoeld als een teken dat verwijst naar het geheim van Christus' vertrek uit deze wereld. De hemelvaart van Jezus naar de hemel betekent dat Jezus is teruggekeerd naar de plaats waar God verblijft en regeert. Met Zijn hemelvaart wilde Jezus laten zien dat Hij Zijn missie in de wereld goed had volbracht (Finishing Well). In zekere zin kwam Hij in deze wereld, leed Hij en stierf aan het kruis en stond weer op om de mensheid te redden.

Nu is Jezus terug in de glorie en macht van God de Vader in de hemel. Hij regeert dit universum. Voor ons is het niet belangrijk om te praten over hoe Jezus precies naar de hemel is opgevaren, maar wat de betekenis en relevantie is van de hemelvaart voor ons die vandaag de dag leven.

Ten eerste: In vers 6 leren we dat het niet gemakkelijk is om de essentie van Jezus' leer en handel te begrijpen terwijl hij in de wereld leefde, namelijk het prediken van het goede nieuws over de redding van deze wereld. De discipelen van Jezus hoopten echt dat Jezus het koninkrijk Israël, dat in die tijd door de Romeinen werd gekoloniseerd, zou herstellen. Van Jezus werd verwacht dat hij een held of bevrijder voor hen zou zijn om een onafhankelijk koninkrijk Israël te vestigen.

Echter, Jezus corrigeerde het verkeerde begrip van de discipelen door te antwoorden dat de tijd waarop Jezus zou komen als een glorieuze en machtige koning, op gezag is van God de Vader. Daarom moesten ze hun toekomst in Gods handen laten.

Ten tweede: Vers 8 vormt de laatste boodschap van Jezus aan zijn discipelen. Broeders en zusters, meestal is het laatste bericht van iemand erg belangrijk. Voordat we de laatste boodschap van Jezus, voordat hij naar de hemel opstijgt, bespreken, gaan we eerst eens kijken naar de laatste woorden van enkele beroemde mensen:

1. Winston Churchill, Premier van Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog, overleed in 1965 op 90-jarige leeftijd. Zijn laatste woorden waren “Ik ben moe van alles.”
2. Moeder Theresa overleed in 1997 en sprak de laatste woorden “Jezus, ik houd van U, Jezus ik houd van U.”
3. De Prinses van Wales, bekend als Lady Di (Diana), overleed als gevolg van een auto-ongeluk in 1997. Haar laatste woorden waren “Mijn God, wat is er gebeurd?”
4. Paus Johannes Paulus II, die overleed in 2005, sprak als laatste woorden uit: “Laat me naar het huis van de Heer gaan.”

Wat was de laatste boodschap van Jezus voordat hij deze wereld verliet en naar de hemel opsteeg? We lezen in vers 8 "Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en Mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde". Het blijkt dat Jezus' laatste boodschap een opdracht was. De discipelen kregen de opdracht om getuigen van Jezus te zijn om mensen voor te bereiden. Deze opdracht geldt niet alleen voor de Israëlieten, maar voor de hele mensheid. Want Gods reddingswerk is bedoeld voor iedereen die er gehoor aan geeft.

Hier zien we dat er een estafetteopdracht is van Jezus aan Zijn discipelen. De discipelen werd het voortzetten van de door Jezus geïnitieerde bediening toevertrouwd, namelijk het deelnemen aan Gods reddingswerk. En net als de discipelen van Jezus, zijn wij als volgelingen van Jezus ook nu geroepen om Gods reddingswerk voor deze wereld voort te zetten. U allen, broeders en zusters, en ik, zijn de vertegenwoordigers van Christus in deze wereld. De hemelvaart van Jezus betekent een opdracht voor ons om Zijn getuigen te zijn in deze wereld.

Ten derde: Om de taak van getuige van Christus uit te voeren, is voorbereiding nodig. Jezus besefte dat de taak die Hij gaf en toevertrouwde aan Zijn discipelen en volgelingen geen gemakkelijke taak was. In feite zijn er veel uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden om een volgeling van Christus te kunnen zijn. Daarom moest Jezus hen toerusten en in staat stellen door hen te bekrachtigen door de Heilige Geest. De discipelen van Jezus hadden de kracht van de Heilige Geest ontvangen en ervaren. Hun bediening werd gezegend. Ze volgden en dienden Christus trouw tot het einde van hun leven. Aan het einde stierven de 12 apostelen of discipelen van Jezus bijna allemaal als martelaren.

Ten vierde: In de verzen 10-11 wordt verteld dat de discipelen als aan de grond genageld stonden, terwijl ze naar de lucht keken toen Jezus naar de hemel opsteeg. Het is inderdaad niet duidelijk of ze verbaasd staarden en met Jezus mee wilden gaan of dat ze teleurgesteld en bedroefd waren omdat ze afscheid moesten nemen van hun leraar. Ze werden er echter aan herinnerd dat Jezus terug zou komen. Dus, in afwachting van de terugkeer van Jezus, blijkt dat er een taak is die de discipelen in deze wereld moesten uitvoeren.

De hemelvaart van de Heer Jezus betekent niet dat Hij Zijn discipelen en volgelingen verliet. Hij beloofde terug te komen om Gods belofte en glorie te vervullen. Maar in afwachting van de tijd die zou komen, heeft Jezus ons toevertrouwd en de opdracht gegeven om Zijn getuigen voor deze wereld te zijn. Daarom zei C.S. Song, een theoloog uit Taiwan, ooit: "Jezus heeft niet onze verdediging nodig, maar onze getuigenis." Waarom hoeft onze God niet verdedigd te worden? Omdat Hij dat niet nodig heeft.

Vaak voelen we ons beledigd en willen we Jezus verdedigen als Hij tegenwoordig door mensen wordt bespot of vernederd. Jezus heeft onze verdediging niet nodig. Hij is in staat zichzelf te verdedigen. Hij kan weer opstaan uit de dood. Wat Jezus vandaag de dag van ons nodig heeft als zijn volgelingen, is het getuigenis van ons leven. Wat is de impact van de kracht van Jezus' opstanding in ons leven? Welke positieve veranderingen hebben zich in ons leven voorgedaan sinds we zijn volgelingen werden? Welke voordelen kan de wereld ervaren van onze aanwezigheid als kerk?

Broeders en zusters, misschien is het leven van de wereld waarin we leven op dit moment chaotisch. Criminaliteit, geweld en onrecht komen overal voor, ook in Nederland. Veel mensen zeggen, nu is het in Europa niet meer veilig, het is niet meer zoals vroeger. Vorige week ging ik met mijn neven en nichten op de foto in Volendam. Op de studiofoto blijkt dat er een inscriptie in het Indonesisch is: “Awas copet” (="Pas op voor zakkenrollers"). De gebeurtenis van de hemelvaart van de Heer Jezus herinnert ons er niet alleen aan om te klagen en de toestand en het leven in de wereld van vandaag de dag te beoordelen. Maar we zijn allemaal geroepen om Zijn getuigen te zijn, waar we ook zijn. Jezus wil dat mensen door hun leven Gods liefde mogen kennen en ervaren en dan in Jezus gaan geloven.

Dit is zeker geen gemakkelijke taak, maar we geloven dat God ons zal toerusten door Zijn komst via de Heilige Geest te beloven, waarmee we Zijn komst zullen herdenken op 28 mei, de dag van Pinksteren. Laten we de betekenis van Hemelvaartsdag beleven, niet alleen als een feestdag om uit te rusten, maar ook om ons te herinneren aan onze plichten en roeping als volgelingen van Christus en ons te motiveren om nog actiever te zijn in het getuigen en dienen van God en anderen. God zegene ons.

AMEN