Jesaja 44:1-5

Geliefde gemeente. Het is nu zomer in Nederland. De zon schijnt volop. Geniet u ervan? Een paar warme dagen vinden we zeker fijn. Maar hoe gaat het als de warmte lang aanhoudt en aanhoudende droogte veroorzaakt? Toch is Nederland een koud kikkerlandje. Ook al is het hier máánden droog geweest, als je om je heen kijkt, blijf je overal groen zien: groene bomen, groene struiken, groene gewassen op de velden. In het Midden-Oosten is dat een héél ander verhaal. Daar weten de mensen écht wat droogte betekent. Niet een droogte van een paar maanden, nee, soms járen achter elkaar. Van vruchtbaar land blijft niets anders over dan stof. Je kunt er niets meer mee. In de tijd van de Bijbel betekende droogte daarom altijd: honger, ellende, uitputting, ziekte, dood.

Droogte

Voor het volk Israël in het boek Jesaja is deze droogte een herkenbaar beeld voor hun bestaan. Ze zitten in ballingschap in Babylon, in de 6e eeuw voor Christus. Ver weg van het beloofde land. Jeruzalem blijft achter als één grote ruïne, platgebrand, verwoest, verlaten. Ze hebben geen hoop meer voor de toekomst. Ze ervaren God ook niet meer in hun leven. Het volk Israël leeft in ballingschap vanwege hun ontrouw aan God, hun zondige leven. Ze dienen afgoden. Overal is er onrecht en uitbuiting, gericht aan de armen, weduwen en wezen. Het was daarom Gods oordeel dat ze werden weggevoerd naar Babylon. Voor hen lijkt dit einde verhaal. Maar voor God ís het geen einde verhaal! Jesaja kwam in deze situatie met een verassende boodschap van God. God is nog steeds aan het werk. Wanneer alles uitzichtloos lijkt, maakt God een nieuw begin.

Daar, te midden van de droogte, geeft God Zijn belofte door de mond van profeet Jesaja: “Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land”. (Jesaja 44:3)

Regen 

Wat een bijzondere belofte is dit. Water zorgt voor nieuw leven! In het Midden-Oosten, waar het grootste deel van het jaar er geen druppel valt, ziet u echt een metamorfose als het dan begint te regenen. In de droge, dorstige grond liggen allerlei zaden verscholen en het hoeft maar een dag te gaan regenen of keiharde grond wordt zacht en opent zich. Kale droge vlaktes veranderen in no-time in groene streken. Alles loopt uit en begint te groeien. Water brengt de natuur tot leven

Water heeft ook een reinigende werking. In bergachtige gebied, als het dan ineens begint te plenzen, kunnen de bergwegen veranderden in woest stromende rivieren. Die eerste buien zijn voor het verkeer gevaarlijk. Olieresten op het wegdek komen dan los en het kan echt glad zijn. Ja, die eerste regen spoelt alles schoon en neemt wat overtollig is mee in de stroom.

Water brengt ook verfrissing. De vuile smoglaag die over de stad hangt verdwijnt. De broeierige stoffige muffe hitte in de straten maakt plaats voor andere frisse lucht en de geur van bloemen en planten verspreidt zich op een intense manier. Zo zorgt het water van de regen er voor dat alles er anders uit begint te zien, anders aanvoelt, anders ruikt.

Inderdaad. Wie kent de kracht van het water niet? Water gebruiken we elke dag om te drinken zodat we gezond blijven en kunnen blijven leven. Ik hoorde onlangs iemand nog zeggen: ‘Je moet veel water drinken. Zeker met deze warme temperatuur’. Hoeveel moet je drinken? 1,5 tot 2 liter! Water gebruiken we om schoon te maken (handen wassen, kleren wassen, etc). Onlangs heb ik mijn auto gebracht naar de wasstraat. Ik verbaasde me echt wat het verschil was tussen de auto vóór en na de wasbeurt. Dat zegt iets over de kracht van het water. Dat zegt ook over hoe vuil de auto was. Water geeft verkoeling en verfrissing. Wie van de tieners of jongeren hier houdt ervan om in het open water te springen als het warm is? Water zorgt ook dat de planten en de bomen groeien.

Jezus is het levende water, het water dat je nodig hebt, de Enige die je geestelijke dorst kan lessen, de Enige die je leven kan vervullen. Zoals wij dat aan het begin van deze dienst in de woorden van Jezus hoorden: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ (Johannes 4:13-14).

Kruis

In de Bijbel worden water en Geest vaak verbonden (vgl. Ezechiël 36:25-27, Johannes 3:5). Jesaja schrijft in vers 3: ‘Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal Mijn Geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.’ Dit is een profetie over de Pinksterdag. God wil door Zijn Heilige Geest komen wonen in mensen. Ieder die in Jezus Christus gelooft, Hem aanneemt en Hem belijdt als Heer en Verlosser, in hem of haar woont de Heilige Geest.

Vandaag zijn we God heel dankbaar voor de doop van br. Marco Kolk en br. Ijelias van Leeuwen, die gedoopt worden op grond van hun belijdenis. Water bij de doop symboliseert het schoonwassen van de zonden, reiniging, en nieuw leven. Met de doop wordt je aangenomen door God als Zijn geliefde kind. Met de doop heeft God je uitgekozen vanuit Zijn genade. ‘Mijn kind. Nog voordat je bestond, kende Ik jou. Je bent hier niet voor niets, geen toeval, Ik ben je Maker! Ik heb je lief! Je mag bij Mij horen! Ik heb je opgenomen in Mijn verbond, door het bloed van Mijn Zoon Jezus aan het kruis. Ik schrijf Mijn naam op jouw voorhoofd. Ik wil jouw Hemelse Vader zijn. Wat is het bijzonder dat dit vandaag gebeurt op de Vaderdag! Ik ga met jou mee jouw leven lang totdat Ik op een dag jou ophaal om voor eeuwig bij Mij te zijn in Mijn hemelshuis’. Vandaag zijn we God heel dankbaar voor de Openbare Geloofsbelijdenis door br. Joey Pakimin en br. Isaac Simatupang. Door je belijdenis verklaar je jouw liefde tot God, God die door jouw doop in het verleden Zijn liefde allereerst heeft verklaard aan jou, God die in de kinderdoop Zijn verbond heeft gesloten met jou op grond van de belofte van je ouders. Door de belijdenis wil God tegen jou zeggen: ‘Leef in Mij. Blijf geworteld in Mij, groei en draagt vrucht. Bouw op Mij. Het water dat je nodig hebt om je te reinigen, zuiveren, doen groeien, krijg je van Mij.’

Opgetild kind

 'Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land.’ Opvallend is dat net voor deze belofte de Heer zegt: ‘Wees niet bang.’ Weet u dat de uitspraak ‘Wees niet bang’ 365 keer in de Bijbel staat? Eigenlijk bijna 400 keer zelfs. Soms is het wel iets anders verwoord. Het is alsof God elke dag als we wakker worden tegen ons wil zeggen: ‘Wat er vandaag ook op je pad komt, wees niet bang, wees niet bevreesd, want Ik ben met je’. Dan kun je de dag in, dan kun je verder de toekomst in.

Ik ben bij je

In Jesaja 44 worden heel bewust drie namen gebruikt: Jakob, Israël en Jesurun. Jakob staat voor het oude donkere bestaan. Waarin alles draaide om hemzelf. Zijn eigen vader heeft hij zelfs bedrogen. Israël, dat is het nieuwe leven, de strijder, de worstelaar die verlangt en zich uitstrekt naar een nieuw begin, naar zegen. Jesurun, dat betekent: de oprechte, de rechtvaardige. Dat is zoals God mij bedoelt, dat is mijn bestemming.

Mooi, dat ze hier alle drie in één adem worden genoemd. En dat God als hij naar ons kijkt, deze drie dimensies ziet: Jakob: onze schaduwzijde, onvermogen, tekortschieten. Israël: dat deel in ons dat verlangt naar een nieuw begin. Jesurun: ons leven dat steeds meer op de Here Jezus lijkt. En zo kijkt God naar ons. Hij neemt ons aan zoals we zijn, en Hij wekt in ons wie wij mogen worden. Laat de Heer je transformeren: van Jakob naar Jesurun! Doop of belijdenis is dus geen eindpunt, maar een startpunt!

Jacob

In vers 5 lezen we over Gods belofte dat er in de toekomst mensen zijn die bij Jahwe, de God van Israël willen horen. Dat zijn dus blijkbaar mensen die zelf niet geboren zijn als Joden, die zelf niet behoren tot het volk Israël. Om wie gaat het hier? Het gaat hier om u! Om jou! Om mij! Die profetie is helemaal uitgekomen! Wij mogen horen bij het volk van God door de komst van Jezus Christus, onze Heer. Dat is allemaal het werk van de Heilige Geest.

Zo heeft de Heilige Geest gewerkt in het leven van onze vier broeders die in aanraking zijn gekomen met Jezus, het levend water, door hun geliefden. Br. Marco gebracht naar het levend water door zijn vriendin zr. Yola. Br. Ijelias door zijn vrouw zr. Indri. Br. Joey door zijn vrouw zr. Rennie. Br. Isaac wordt vanaf kleinsaf grootgebracht in het christelijk geloof door zijn ouders br. Hamra en zr. Novi. Ik dank God dat ik jullie heb begeleid tijdens de catechisatielessen en mag jullie geestelijk zien groeien. Leef voortaan dichtbij de bron. Blijf in Zijn liefde. En laat het levend water stromen door je heen naar anderen.

Waterval

Ik vertel u het volgende verhaal. Elke dag ging een waterdrager naar de rivier om water te halen voor zijn meester. Aan een houten juk droeg hij twee kruiken. De ene kruik was zo goed als nieuw, de andere was oud en gebarsten. Daarom was de helft van deze kruik telkens leeg als de waterdrager thuis kwam. Dat deed de oude kruik veel verdriet. Op een dag zei de oude kruik tegen de waterdrager: ‘Meester ik schaam me.’ ‘Waarom?’ vroeg de waterdrager. ‘Omdat ik niet kan doen wat uw andere kruik kan. Die levert u dagelijks een volle kruik water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies.’ ‘O,’ zei de waterdrager, ‘maar dat wist ik al lang. Toch heb ik je nooit willen vervangen. Zijn die mooie bloemen langs de weg jou dan nooit opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid, en jij hebt ze elke dag water gegeven. Nu kan ik er voor mijn meester een prachtig boeket bloemen van plukken.’

In de handen van onze Heer, maakt Hij ons tot bron van zegen, zelfs te midden van onze zwakheid en kwetsbaarheid. Het gaat erom dat we gevuld zijn met dat levend water en dat we bereid zijn om een instrument te zijn in Zijn Koninkrijk. Dan zal het levend water verder stromen door ons heen en zorgen voor groei en bloei op de wegen die wij bewandelen. Groei

Blessing

Geliefde gemeente. De Heilige Geest werkt krachtig en verrassend! Ook nu! Wees niet bang. Verlies de moed niet als je ziel aanvoelt als uitgedroogde grond. Bid om de Heilige Geest! Bid of de Heilige Geest voortdurend blijft stromen in je leven, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit! En bid dat het levend water mag stromen over onze gemeente, over onze familie, over ons land, over deze wereld.

Amen.