Mattheus 6:25-34

Broeders en zusters van Jezus Christus,

Er is crisis in deze wereld. We horen vele berichten over klimaat verandering, stikstof. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De gasleidingen  worden gesaboteerd. De dreiging van het gebruik van kernwapens. Er is ook financiële crisis, met hoge inflatie en stijgende prijzen. We hebben het nog niet over de stijgende energieprijzen. Maakt u zich, maak jij je zorgen? We kunnen tegen elkaar zeggen, het is begrijpelijk dat we ons zorgen maken want hoe gaat het verder? 

Als we wat dichterbij onszelf kijken heb ik het idee dat wij ons ook iedere dag druk maken over heel veel andere dingen. Je zult je maar zorgen maken over je baan en daarmee over je inkomen. Heb ik straks nog werk? Kom ik op tijd weer aan het werk? Hoe betaal ik straks de rekeningen? Je zult je maar zorgen maken over je gezondheid. Zal ik volledig herstellen? Komt mijn ziekte niet terug? Blijf ik op de been? Of u maakt zich zorgen over uw kinderen of kleinkinderen. Over je man of je vrouw. Of over de kerk. Of over je plekje in de groep of in de kerk, of je wel gezien wordt en mensen je wel waarderen. Deze zorgen kunnen gemakkelijk je dagen vullen en je nachten erbij. Je kunt bang zijn voor de toekomst, bang voor wat er gaat gebeuren, bang voor het onverwachte en het is terecht.

De vraag is broeders en zusters, laten we ons leven bepalen door het nieuws, door alles wat niet goed gaat in de wereld. Of laten we ons leven bepalen door het Woord van God over de oproept van Jezus tegen alledaagse bezorgdheid en onzekerheid in ‘maak je geen zorgen’. In alle onzekere situatie in de wereld op dit moment wil Jezus ons laten weten dat God Zijn Vader voorziet al ons levens behoeften.

Zo komen we het evangelie volgens Mattheus 6:25-34 die is ontleend aan de Bergrede. Jezus zegt niet dat je niet bezorgd mag worden. Wat Jezus bedoelt heeft te maken met een God die voor je zorgt. God die je voorziet. Achter de bezorgdheid is er dus een houding van overgave. Het vertrouwen dat God voor je zal zorgen en  je leven in Zijn handen ligt. God weet wat goed voor je is. Wat je nodig hebt.

Jezus zegt kijk naar vogels in de lucht en bloemen op het veld. Ze doen niets en toch leven ze. Er wordt voor hen gezorgd. En jij, jij bent veel waardevoller voor de Vader dan zij. Zal de Hemelse Vader dan niet voor jou zorgen? Dus, vertrouwen op de Heer. Want door je bezorgdheid kan je je leven toch niet verlengen. Wees niet langer bang over de toekomst. Als je weet dat je bekleed bent met de kleren van gerechtigheid dat God je heeft bekleed met kleren van bevrijding dan hoef niet druk bezig te zijn met hoe je moet kleden of hoe je eruit ziet. Het leven is veel meer dan dat.

Zorgen voegt niks toe en lost niks op. Je mag in het moment leven en geloven dat de Hemelse Vader voorziet in het hier en nu. Ontdekken Zijn voorziening in ondanks al je omstandigheden. Net als Elia in 1 Koningen 17:13,14. Maak u geen zorgen,’ antwoordde Elia aan de weduwe in Sarfat: ‘ga naar huis en doe wat u van plan was. Maar maak van het beetje olie en meel eerst brood voor mij; als u me dat bent komen brengen, kunt u daarna iets klaarmaken voor uzelf en uw zoon. Want de Heer, de God van Israël, zegt: Het meel in de pot raakt niet op en de olie in de kruik wordt niet minder. Het is niet makkelijk en daar is geloof en vertrouwen voor nodig.

Broeders en zusters,

Er is een groot verschil tussen zorgen en zich zorgen maken/bezorgdheid. Zorgen, dat moeten we doen en dat is onze roeping. We moeten zorgen dat we ons werk goed doen en ook op school. We zullen moeten zorgen voor ons gezin. We moeten ook zorgen voor het heil van onze ziel. Zorgen wordt ons door de Heer opgelegd. We moeten daar ons best voor doen. Maar bezorgdheid of zich zorgen komt uit onszelf voort. Dit moeten we niet onderschatten want het heeft een grotere impact op ons leven dan we ons bewust zijn. Ons zorgen maken over de uitkomst van ons werken; de uitkomst die de Heer voor Zijn rekening heeft genomen. En dat is een miskenning van Gods voorzienigheid, van Zijn almacht en van zijn liefde. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten (Hebr.13:5).

Daarom zegt Jezus steeds weer: ‘Maak je geen zorgen!’. Vraag je niet bezorgd af: “wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Maar zoekt liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden! Wat betekent dit?

Jezus wil ons een andere richting op sturen. Kijk eens naar Mij want Ik weet wat je nodig bent. Zoeken is een opdracht, een aanbeveling van Jezus om iets te verkrijgen. Jezus wil ons leren om altijd eerst de geestelijke zegeningen van Zijn  koninkrijk te zoeken in plaats van materiële voordelen waarnaar de heidenen zoeken.

Als we eerst Zijn koninkrijk zoeken, dan betekent het dat we Zijn koninkrijk voorop stellen. ‘Wat ik nu doe of denk of zeg, komt dat ten goede aan Gods koninkrijk? Of breekt het juist een stukje van Zijn koninkrijk af?’ En als ik me verongelijkt of afgewezen voel, zin ik dan op wraak of zoek ik Gods gerechtigheid? 

Met “dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden”, zegt Jezus niet dat Hij ons vrijwaart van moeite en zorgen. Het betekent wel dat de onzekerheid over toekomst, leven en het dagelijkse onderhoud ons niet angstig hoeft te maken. Want alles wat gebeurt staat onder Gods controle!

Je moet werken om brood op de plank te krijgen. Je moet plannen maken in het leven. Maar laat het niet je enige focus zijn. Niet de focus van je leven. De zorgen, vragen, moeten. Richt je focus op God. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Je leert met andere ogen kijken. Als je eerst God zoekt, werkt dat nieuw licht op je leven. Het gebed gaat je leven bepalen.

Dat zet ons voor de grootste uitdaging van een christen. Je leven overgeven aan God. Je eigen leven leggen in de hand van de Hemelse Vader. Klinkt als een makkelijke oplossing? Probeer het maar eens broeders en zusters. Toe te geven dat je het zelf niet kunt. De dingen die je niet onder ogen wilt komen. Geven en neerleggen bij God. Voor mij is dat een van de moeilijkste dingen in het geloof. Wat nou als het leven anders gaat? Het leven door God laten bepalen.

Als we eerst zoeken naar God, gaan we met andere ogen kijken. Betekent niet dat al onze zorgen en pijn verdwijnen maar we staan wel in een nieuw licht. De Geest leidt en stuurt ons en in de pijn is Hij aanwezig. Hij wijst naar een toekomst vol van hoop.

Waar ligt onze focus? Kijken we alleen naar de weg voor ons? Of durven we aan Zijn hand om ons heen te kijken?

Broeders en zusters,

We kunnen struikelen en vallen. Maar God zelf neemt ons bij de hand. De toekomst is van God. Hij houdt de wereld in Zijn hand. Hij houdt ook u vast, deze nieuwe week. Door u heen bouwt God Zijn Koninkrijk. Vertrouw op deze God!

Jezus zegt hier ook dat we van dag tot dag moeten leven. Elke dag heeft namelijk genoeg aan zijn eigen problemen. Het heeft geen enkel nut om je zorgen te maken over de toekomst. Corrie ten Boom verwoordt dit heel mooi:

‘Piekeren lost de problemen van morgen niet op, maar kost je vandaag wel je energie.’

 

Dit klopt wel. Wat gebeurt er als je je zorgen maakt? Je gedachten blijven maar malen, alle mogelijke (doem)scenario’s spelen zich af in je hoofd en  je pieker  je suf. Je word onrustig, slaap slechter en heb moeite om je te concentreren op de dingen die er op dat moment toe doen. Je bent boos op je man, je vrouw, je kinderen zonder redenen. Je wordt chagrijnig. Je kan niet blij zijn. En dat allemaal omdat je je zorgen maak om iets dat nog ver in het verschiet ligt. Is het ook herkenbaar voor u?

Wat zou het fijn zijn om die zorgen opzij te kunnen zetten en onbezorgd door het leven te gaan, te genieten van het moment en je even niet druk maken om dat wat nog komen gaat. Dát kan omdat het een keuze is!

Ben je bezorgd? Als je je zorgen maakt over je leven, je gezondheid, je financiën, je huwelijk, je werk, je studie, je bediening, vertel aan God want Hij zorg voor je Hij voorziet al wat je nodig hebt! Alles toevertrouwen aan God. Je zorgen, vragen, drukte. Leg het in Gods hand. Laat  je leven bepalen door het Woord van de Heer  want Hij voorziet al je levensbehoeften.

Amen.